แคตตาล็อก (Catalogue) โบรชัวร์ (Brochures)


แคตตาล็อก (Catalogue) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีความหลากหลาย ใช้สำหรับแสดงรายการสินค้า 
ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้า/บริการเป็นรายปี สำหรับให้ลูกค้าใช้อ้างอิงสะดวกสำหรับเสนอสินค้า/บริการที่ต้องการส่งเสริมการขาย 
ไม่มีรูปแบบและลักษณะที่แน่นอน ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่าง และประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน 
โดยส่วนมากจะเป็นการพับหรือเข้าเล่มแบบหนังสือ

โบรชัวร์ (Brochures) ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัท กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในโบรชัวร์ 
กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง 
กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดตั้งความคาดหวังที่จะได้รับ 
ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย  
โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท