Contact us
  

วันและเวลาทำการของโรงพิมพ์ 
 
วันจันทร์-วันเสาร์ 
เวลา 09.00 – 18.00 น.
หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์


​​

Address

เลขที่ 1-4  ซอยสุขสวัสดิ์16
ถนนสุขสวัสดิ์  (แยกพระราม 2)
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

Phone

02-468-2072
02-468-9483
02-476-9489-90
Fax : 02-877-3920

Email

print@bpkprinting.com

 Project Image


   
 ดูแผนที่ใน Google Map


 


การเดินทางมาโรงพิมพ์ บีพี เค พริ้นติ้ง โดยการขับรถ


ให้ท่านลงทางด่วนดาวคะนอง ลงสุดทางที่ดาวคะนอง แล้วให้ขับมาทางสามแยกพระราม2 โดยถึงสามแยกพระราม2 แล้ว
ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปดาวคะนอง ประมาณ 300 เมตร ให้เลี้ยวเข้าซอยสุขสวัสดิ์ 16 (ก่อนถึงปั๊มน้ำมันเชลล์) โรงพิมพ์อยู่ฝั่งซ้ายมือห้องแรก
การเดินทางมาโรงพิมพ์ บีพี เค พริ้นติ้ง โดยรถประจำทาง


ให้ท่านนั่งรถโดยสารประจำทางมาลงตลาดบางปะแก้ว สาย 20 21 21ก 37 68 75 76 82 101 105 147 169 193 195 529 ต.29

โอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน (Slip หรือใบ Pay-in)
พร้อม ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งได้ 2 วิธี ดังนี้

1) ส่งหลักฐานทาง Fax ได้ที่เบอร์ 02-877-392
2) ส่งหลักฐานทางอีเมล์ได้ที่ print@bpkprinting.com
เกี่ยวกับโรงพิมพ์ 

- About Us
- Portfolio
- สำนักพิมพ์ ช.ช้าง
 


ติดต่อโรงพิมพ์

- print@bpkprinting.com
- Contact Us
- สอบถามราคา

 


เบอร์โทรศัพท์

02-468-2072
02-468-9483
02-476-9489-90
Fax : 02-877-3920


สื่อสังคมออนไลน์