นามบัตร (Name Card)

นามบัตร (Name Card) เป็นการ์ดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้ส่งสาร
เพื่อใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า ทั้งยังเป็นสิ่ง ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญอีกด้วย
ข้อมูลที่ควรอยู่ในนามบัตร ได้แก่ ชื่อนาม สกุลโลโก้ชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทร, e-mail, เว็บไซต์สโลแกน เป็นต้น 
โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท