ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)


ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)  แบคดรอปเป็นอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมภายในอาคาร
โครงสร้างของแบคดรอปอลูมิเนียมสำเร็จรูป น้ำหนักเบา ถอดประกอบได้
เพื่อใช้เป็นโครงสร้างสำหรับฉากหลัง มีขนาดต่างๆตามความต้องการ
 แบ็คดร๊อปมีไว้สำหรับโชว์สินค้า หรือใช้เป็นฉากถ่ายรูป ในงานพิธีสำคัญของท่าน เช่น แบ็คดร๊อปงานแต่งงาน
หรือแบ็คดร๊อปที่ใช้ในพื้นที่แสดงสินค้า แบ็คดร๊อปนั้นประกอบง่าย เก็บสะดวก จึงเหมาะที่จะเก็บไว้ใช้ในองค์กรได้นานเป็นเวลานาน 
 
โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท