search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
 


                   

ขบวนการหลังการพิมพ์ (
After Press Process)
                                       

           
    งานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ จึงต้องผ่านขบวนการบางอย่างเสียก่อน

          การตกแต่งผิวชิ้นงาน (
Surface Decoration)
 งานพิมพ์บางงานต้องการการเคลือบผิวเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่นเพื่อป้องกันการขีดข่วน ป้องกันความชื้น ต้องการความสวยงาม เป็นต้น การตกแต่งผิวมีดังนี้
           
          การเคลือบผิว (
Coating) การเคลือบผิวมีหลายวิธีเช่นการเคลือบ
วาร์นิช วาร์นิชด้าน วาร์นิชแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water based varnish) การเคลือบยูวี ยูวีด้าน การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้าน การเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) การเคลือบวาร์นิชจะให้ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวีซีเงาจะให้ความเงามากที่สุด

การเคลือบที่ใช้บ่อยคือ

          การเคลือบ UV (การเคลือบมันทั้งใบ) ที่ประหยัดและให้ความเงางามเป็นสารเคลือบบนกระดาษ คล้ายกับเราเทน้ำยาลงหน้ากระดาษ แล้วปาดน้ำยาให้เรียบ แล้วอบให้แห้ง ช่วยเรื่องความเงางาม กันน้ำได้ระดับหนึ่ง

          การเคลือบ
PVC ใส
 เป็นการเคลือบพลาสติก PVCบนเนื้อกระดาษ ให้ความมันเทียบเท่า การเคลือบ UV และเงากว่า ทนทาน กันน้ำได้เยอะ แต่ราคาจะแพงกว่า
   
          การเคลือบ
PVC ด้าน
 เป็นการเคลือบผิว (Coating) การเคลือบผิวมีหลายวิธีเช่นการเคลือบวาร์นิช วาร์นิชด้าน วาร์นิชแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water based varnish) การเคลือบยูวี การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้าน

          การเคลือบเงาเฉพาะจุด (
Spot UV)
การเคลือบวาร์นิชจะให้ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวีซีเงาจะให้ความเงามากที่สุด

          การรีด/ปั๊มแผ่นฟอล์ย (
Hot Stamping)
 ได้แก่การปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอล์ยไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปตามแบบปั๊ม มีทั้งการปั๊มฟอล์ยเงิน/ทอง ฟอล์ยสีต่าง ๆ ฟอล์ยลวดลายต่าง ๆ  ฟอล์ยฮาโลแกรม เป็นต้น

          การปั๊มนูน/ปั๊มลึก (
Embossing/Debossing) คือการปั้มให้ชิ้นงานนูนขึ้นหรือลึกลงจากผิวเป็นรูปร่างตามแบบปั๊ม เช่นการปั๊มนูนตัวอักษร สัญลักษณ์

          การขึ้นรูป (Forming) ได้แก่ การตัดเจียน เช่นงานทำฉลาก การขึ้นเส้นสำหรับพับ การปั๊มเป็นรูปทรง/
การไดคัท เช่นงานทำกล่อง งานเจาะหน้าต่างเป็นรูปต่าง ๆ การพับ การม้วน เช่นงานทำกระป๋อง การทากาวหรือทำให้ติดกัน เช่นงานทำกล่อง งานทำซอง การหุ้มกระดาษแข็ง เช่นงานทำปกแข็ง งานทำฐานปฏิทิน  

       การทำรูปเล่ม (Book Making) เป็นขบวนการสำหรับทำงานประเภทสมุด หนังสือ ปฏิทิน กระดาษก้อน ฯลฯ มีขั้นตอน คือ

       การตัดแบ่ง
 เพื่อแบ่งงานพิมพ์ที่ซ้ำกันในแผ่นเดียวกัน

       การพับ
 เพื่อพับแผ่นพิมพ์เป็นหน้ายก

       การเก็บเล่ม
 เพื่อเก็บรวมแผ่นพิมพ์ที่พับแล้ว/หน้ายกมาเรียงให้ครบเล่มหนังสือ

       การเข้าเล่ม
 เพื่อทำให้หนังสือยึดติดกันเป็นเล่ม มีวิธีต่าง ๆ คือ การเย็บด้วยลวด 
เย็บมุงหลังคา การไสสันทากาว การเย็บกี่ทากาว การเย็บกี่หุ้มปกแข็ง การเจาะรูร้อยห่วง เมื่อผ่านการยึดเล่มติดกัน ก็นำชิ้นงานมาตัดเจียนขอบสามด้านให้เรียบเสมอกันและได้ขนาดที่ต้องการ (ยกเว้นงานทีเย็บกี่หุ้มปกแข็งและงานที่เจาะรูร้อยห่วงจะผ่านการตัดเจียนก่อนเข้าเล่ม)


 

 

 


 


 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic