search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
 

                                                                    เรื่อง สี                                                                      

เรื่องสีเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และไม่ควรยึดติดกับสิ่งเปรียบเทียบ 100% ลูกค้าต้องเข้าใจว่าเรื่องสี ต้องมีการ error ไม่ได้แม่นยำ 100%  การพิมพ์ออฟเซ็ทยอดสั้น ความใกล้เคียงของสี จากปรู๊ฟหรือจากค่าสีในคอมพิวเตอร์ประมาณ 80-90%

หรือบางงานอาจมากกว่านั้น การพิมพ์ ออฟเซ็ท ยอดยาว ความใกล้เคียงของสี จากปรู๊ฟหรือจากค่าสีในคอมพิวเตอร์ประมาณ 85-95% หรือบางงานอาจมากกว่านั้น

ลูกค้าไม่เข้าใจว่าทำไม สีงานพิมพ์ไม่เหมือนจอคอมพิวเตอร์ งานพิมพ์ ไม่ได้มีแสงออกมาจากกระดาษ เรื่องสีไม่สามารถเทียบกับหน้าจอได้ เนื่องจากหน้าจอแสดงผลด้วย "แสง" Red Green Blue ผสมผสานกัน งานพิมพ์ ไม่ได้มีแสงออกมาจากกระดาษ งานที่เราเห็นคือแสงกระทบกระดาษ และสะท้อนเข้าตาเรา เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่สีจะเหมือนกัน แต่จะได้สีที่ใกล้เคียงเท่านั้น


 

 

 


 


 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic