search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
  

หนังสือจิตวิทยาพุทธศาสนา : คำสอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทแห่งชีวิต (รัก)
โดย ดร.อยุษกร
 

จิตวิทยาในพระไตรปิฎก เป็นวิชาหนึ่งที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่มีหนังสือหรือคู่มือตรงกับรายวิชาตรงๆ มีไม่มากนัก เป็นที่น่ายินดีที่ ดร.อยุษกร  งามชาติได้แต่งหนังสือจิตวิทยาพุทธศาสนา : คำสอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทแห่งชีวิต (รัก) เล่มนี้เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาทางด้านพุทธจิตวิทยาที่ลุ่มลึกต่อไป ดร.อยุษกร เมื่อจบปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ที่ มจร. ไปแล้ว ก็ยังศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้ เป็นงานที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นจากการปรับปรุงงานวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บางส่วนให้อ่านง่ายและอ้างอิงแหล่งข้อมูลปฐมภูมิส่วนใหญ่ โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านจิตในพระไตรปิฎก ถึงแม้ผู้อ่านจะมีความรู้อภิธรรมไม่มากก็ตาม ก็พอทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก และยังได้อธิบายเรื่องจิตวิทยาทางตะวันตกเพื่อปูพื้นฐานให้แก่ผู้อ่านอีกด้วย  งานชิ้นนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องๆ ที่จบปริญญาเอกหรือกำลังเรียน จะได้นำงานบางส่วนหรือทั้งหมดของตนสมัยที่เรียนมาปรับปรุงเป็นหนังสือ ตำรา หรือคู่มือเอกสารประกอบรายวิชา

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือขนาด Pocket book ทั่วไป ถืออ่านง่าย พกพาได้สะดวก โดยเนื้อใน ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี 75 แกรม ปกใช้กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบด้านอย่างงดงาม โดยการออกแบบและจัดพิมพ์นี้ จัดทำโดย สนพ. ช.ช้าง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ของเรา ในการรับจัดทำและออกแบบหนังสือ รวมถึงขอเลข ISBN จากหอสมุด และทำการขึ้นประวัติเพื่อให้หนังสือเป็นระดับสากลให้


 


 
หน้าปกของหนังสือ จิตวิทยาพุทธศาสนา
ออกแบบโดยทีมงาน สนพ. ช.ช้าง

 
ปกหลัง ของหนังสือ จิตวิทยาพระพุทธศาสนา

 
ออกแบบโดยเน้นลายละเอียดให้สวยงามทั้งเล่ม

 
ภาพถ่ายปกหน้า และปกหลัง
จิตวิทยาพุทธศาสนา : คำสอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทแห่งชีวิต (รัก)

 
ทาง สนพ. ช.ช้าง ในเครือ โรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ของเรา
บริการทั้งขอเลข ISBN และนำหนังสือส่งมอบให้กับ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
บริการครบวงจร

 
สำนักพิมพ์ ช.ช้าง สำนักพิมพ์ในเครือโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง
รับออกแบบ จัดทำหนังสือ ทุกชนิด

 


 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic