ชุดของขวัญปีใหม่ 2562 

 

ทางโรงพิมพ์ได้จัดทำปฏิทินแขวนผนังจีน และสมุดไดอารี่ปกกระดาษเพื่อไว้แจกลูกค้าของโรงพิมพ์ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยปีนี้ทางผู้บริหารโรงพิมพ์ได้เกิดแนวไอเดียที่จะทำปฏิทินแขวนและไดอารี่ที่เข้าชุดเป็นธีมเดียวกัน และโจทย์สำคัญทำอย่างไรให้ผู้ที่ได้รับแจกอยากจะนำปฏิทินและไดอารี่ที่ได้ไปนั้นนำไปใช้จริงไม่ทิ้งขว้าง จึงได้ข้อสรุปที่จะทำเป็นธีมเกจิอาจารย์เกิดขึ้น 

โดยในปีแรกของการเปลี่ยนรูปแบบครั้งใหญ่นี้ ได้อาราธนาอัญเชิญ “หลวงพ่อกวย ชุตินธโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) จ.ชัยนาท เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลาง ท่านที่มีดวงจิตมหัศจรรย์จนศิษย์ยอมรับและตั้งฉายาให้ว่า เป็นผู้วิเศษแห่งเมืองสรรค์ ไม่ว่าจะบนบาน บอกเล่าอย่างไร ใกล้ไกลแค่ไหน ถ้ารู้ถ้าช่วยได้ท่านจะช่วยทันที ท่านผู้นั้นคือหลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม ซึ่งเขาร่ำลือว่าภาพท่านแม้ไม่ได้ปลุกเสกก็ขลัง

นอกจากนี้ยังได้อัญเชิญ คาถาพระสิวลี เพราะการขอพรด้านโชคลาภ ทำมาค้าขาย กับพระสิวลีนั้น เป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน เนื่องจากมีคติความเชื่อจากประวัติของพระสิวลี ที่กล่าวไว้ว่า พระสิวลีอยู่ในครรภ์มารดาถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่กระนั้นก็ยังทำให้มารดาเจริญไปด้วยลาภสักการะมิได้ขาด  อีกทั้งเมื่อเจริญวัย พระสิวลีได้ออกผนวชในสำนักพระสารีบุตร ท่านก็สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะไม่ขาดด้วยปัจจัย ๔  ไม่ว่าจะเดินทางไปที่แห่งใด ก็จะมีเทวดาและมนุษย์นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายท่านอยู่เสมอ บทสวดบูชาพระสิวลีมีหลากหลายแบบมาก แต่หนึ่งในนั้นคือ “คาถาบูชาพระสิวลี ฉบับหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท “   ซึ่งท่านได้เขียนด้วยลายมือ และย้ำว่าให้สวดบูชาทุกวัน  จะทำให้ซื้อง่ายขายคล่อง  และจทำให้โชคชะตาราศีดีขึ้นอีกด้วย

คาถาบูชาพระสิวลี ฉบับ หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท คำอาราธนาขอโชคลาภ ว่าดังนี้
"สีวลีจะมหาเถโร ปัจจะยะลาภะปูชิโตมะนุสโสเทวะตาอินโท พรมมายะโม ยักขาวา ปิตัสสะ นิรันตะรัง ปะนะลาภะ สักกาเรอาเนนติ นิจจัง สิวลิดเถรัสสะลาโภจะสักกาโรโหติ สิวลีมหาเถรันจะปูชะกัสสะ สะทาวาปิ คาถันจะ สังวัดตะนัสสะ ลาโภจะ สักกาโรโหติ เถรัสสะ อานุภาเวนะ ลาโภเมโหตุ สัพพะทา เอเตนะ สัจจะวัดเชนะ ลาโภเมโหตุสัพพะทาฯ"
 
เมื่อกล่าวคำอาราธนาขอลาภสักการะตามความปรารถนาจบแล้ว จึงสวดคาถาบูชาพระสิวลีต่อไป ให้ได้วันละ 3 ครั้ง 7 ครั้ง จะเกิดโชคลาภตามความปรารถนาทุกประการ ว่าดังนี้
"สีวะลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ สีวะลีจะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหังวันทามิตังสะทา สีวลีเถรัสสะ เอตังคุณัง สวัสดิภาลัง ภะวันตุเม"ปฏิทินแขวนผนังจีน 2562 หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม

Device
สุดยอดปฏิทินจีนแขวนผนัง ซึ่งออกแบบลวดลายบนล่างอย่างสวยงาม ลบภาพความเป็นปฏิจีนโบราณน่าเบื่อได้อย่างสิ้นเชิง ตัวเนื้อปฏิทินทางโรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ได้รับลิขสิทธิ์จากสำนักโหราศาสตร์เคี้ยงคุงให้เป็นผู้จัดพิมพ์และผลิตแต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทย โดยเนื้อปฏิทินจีนมีความพิเศษ กว่าปฏิทินจีนทั่วไปที่มีการคำนวณด้วยวิชาโหราศาสตร์จีนชั้นสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนในเมืองไทย 

โดยหัวปฏิทินได้นำรูปหลวงพ่อกวย และพระคาถาสิวลี พร้อมทำคำอวยพรที่ท่านได้มอบไว้ ใส่ไว้ในทุกหน้าของปฏิทินเพื่อให้ผู้ได้รับปฏิทินนี้ เมื่อนำไปแขวนแล้วเกิดความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและบ้าน อย่างสูงสุด

จำนวนผลิต 600 เล่ม
 


เสป็คงานพิมพ์ปฏิทินแขวนผนังจีน 2562 หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม

  •  ขนาด 16*23 นิ้ว  
  •  กระดาษปอนด์ 55 แกรมทั้งเล่ม
  •  พิมพ์สี่สี ทุกหน้าสวยงาม
  • เข้าหัวเหล็กเพื่อใช้แขวน
  • พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 


สมุดไดอารี่ 2562 หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม

Device
ตัวปกได้อัญเชิญภาพถ่ายหลวงพ่อกวยขนาดใหญ่คมชัดสวยงาม มาเป็นปกหน้า ส่วนปกหลังได้ใช้คาถาสิวลีหลวงพ่อกวย ซึ่งเขียนด้วยลายมือของท่านมาเป็นปกหลัง

เนื้อใน
ใช้กระดาษถนอมสายตาอย่างดี 75 แกรม เป็นเนื้อไดอารี่ มีแพลนเนอร์ทั้ง 12 เดือน พร้อมปฏิทิน

เข้าเล่ม
เข้าห่วงกระดูกงูสีดำตลอดแนว บรรจุซองพลาสติกใสฝากาวอย่างดี

จำนวนสั่งผลิต 500 เล่ม
 


เสป็คงานพิมพ์สมุดไดอารี่ 2562 หลวงพ่อกวย วัดโฆษิตาราม

  •  ขนาด A5  
  • ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 250 แกรมพิมพ์สีหน้าหลัง 
  •  เนื้อกระดาษถนอมสายตาพิมพ์ดำ
  • เข้าห่วงกระดูกงู
  • พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต 500 เล่ม


 

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อในปฏิทินแต่ละเดือน

 

Project Image

 


ตัวอย่างปกปฏิทิน 

Project Image

 

ปกหน้าไดอารี่

Project Image

 

 ปกหลังไดอารี่