Project imageงานพิมพ์สปอตยูวี

 

ทางโรงพิมพ์ได้นำเข้าเครื่องพิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเครื่องพิมพ์ตัวใหม่ล่าสุดนี้ มีคุณสมบัติ สามารถทำเงาเฉพาะจุด หรือในวงการพิมพ์เรียกว่า Spot UV ได้ ลงบนชิ้นงานที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษ เช่น บนรูปภาพ ตัวอักษร หรือข้อความ และเมื่อทำการเคลือบแล้วผ่านตู้อบเพื่อให้สิ่งพิมพ์ที่เคลือบแห้งด้วยแสงยูวี มีคุณสมบัติ เพื่อให้ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น เพิ่มสีสันคุณค่าของสินค้าที่ต้องการขาย มีข้อดี คือ สามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการเน้นเป็นจุดขายและเพิ่มมูลค่าทางการขายได้ โดยคุณลูกค้าสามารถเลือกวัสดุที่ต้องการเคลือบสปอตยูวีลงไปบนสิ่งพิมพ์ได้ตามความต้องการ เช่น สติ๊กเกอร์ กระดาษ โปสเตอร์ เป็นต้น ซึ่งสามารถทำบนงานพิมพ์จำนวนน้อย หรือจำนวนมากได้ ตามต้องการ 
 งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัท พร้อมสปอตยูวี

สังเกตุได้ว่า ภาพของพระจะมีมิติที่สูงเด่นกว่าพื้น โดยมีความเงากว่าพื้นหลังเล็กน้อย และนูนกว่าเล็กน้อย โดยข้อดีคือไม่ต้องทำการเคลือบด้านก่อนทำการสปอตยูวี

 

งานพิมพ์โปสเตอร์

ภาพโปสเตอร์พระ โดยให้ภาพพระสปอตยูวี นูนเงาเด่นกว่าพื้นหลังมาก  ทำให้ดูมีมิติใส่กรอบงดงาม อีกทั้งไม่จำเป็นต้องทำเป็นจำนวนมาก สามารถสั่งได้ตามจำนวนที่ต้องการ

  

Project Image

 

เปรียบเทียบงานพิมพ์แบบธรรมดา และสปอตยูวี

 

Project Image

 

เปรียบเทียบงานพิมพ์แบบธรรมดา และสปอตยูวี

Project Image

 

เปรียบเทียบงานพิมพ์แบบธรรมดา และสปอตยูวี

Project Image

 

เปรียบเทียบงานพิมพ์แบบธรรมดา และสปอตยูวี 

Project Image

 

เปรียบเทียบงานพิมพ์แบบธรรมดา และสปอตยูวี