ปฏิทินประจำปี 2565


ปฏิทินตั้งโต๊ะ โรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ทำขนาด 6*8 นิ้ว  

ท่านสามารถ download ปฏิทินตั้งโต๊ะ 2565 ไปใช้ได้ฟรี โดยการคลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วกด Save images as...  ได้ 
หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ที่ Google drive ตามลิงค์นี้  ปฏิทินโรงพิมพ์ บีพีเค 2565