Project image


สอบถามราคา (Quotation form)

เรียน ท่านลูกค้าที่เคารพทุกท่าน
การขอใบเสนอราคาสิ่งพิมพ์ กรุณากรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินราคาสิ่งพิมพ์ข้างล่างนี้ให้ครบถ้วน หรือส่งข้อมูลมาที่อีเมลล์ print@bpkprinting.com
ทางโรงพิมพ์จะตอบท่านกลับภายใน 1 วันทำการ 

เพื่อความรวดเร็ว กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ บริษัท เบอร์โทรติดต่อกลับ และรายละเอียดในแบบฟอร์มประเมินราคาให้ครบถ้วนมากที่สุด  เช่น จำนวน, ประเภทสิ่งพิมพ์, ขนาด, ชนิดกระดาษ, เทคนิคหลังการพิมพ์, การเคลือบ,การพับ, การส่ง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านต้องการทราบ พร้อมส่งไฟล์ภาพสิ่งพิมพ์ตัวอย่างที่ท่านต้องการ สำหรับใช้คำนวณราคาและจัดเตรียมใบเสนอราคา


 

ท่านต้องการสั่งพิมพ์งานประเภทใด

Offset / Digital
Inkjet
Label / Sticker
ไดอารี่ / สมุดโน้ต / ออแกไนเซอร์
อื่น ๆ โปรดระบุ
CAPTCHA code