search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
  


          ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ของเรา รับพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบดิจิตอล , สติ๊กเกอร์ออฟเซ็ท และสติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท โดยครอบคลุมแทบจะทุกวัสดุและรูปแบบงานพิมพ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน

          ส่วนการพิมพ์สติ๊กเกอร์แบบดิจิตอล , ออฟเซ็ท , อิงเจ็ท นั้นแตกต่างกันอย่างไร และเราควรเลือกพิมพ์แบบไหนดีถึงจะเหมาะกับงานของเรา สามารถดูได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับ


 สติ๊กเกอร์ระบบงานพิมพ์ ดิจิตอล (Digital)

     สติ๊กเกอร์ดิจิตอล เป็นระบบการพิมพ์ที่รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เหมาะกับสติ๊กเกอร์ที่เน้นคุณภาพความคมชัดสูง หรือตัวหนังสือเล็กๆ โดยคุณภาพงานพิมพ์จะใกล้เคียงกับงานพิมพ์ระบบออฟเซ็ท และสามารถทำจำนวนน้อยๆ ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ
     สติ๊กเกอร์ดิจิตอล เหมาะสำหรับงานที่ไม่โดนแดด และไม่ต้องการสติ๊กเกอร์ที่กาวมีความเหนียวมากนัก โดยมีขนาดจำกัดใหญ่สุดไม่เกิน A3 โดยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสีพื้นบ้างเล็กน้อย เช่น งานที่เป็นพื้นสีเดียวกัน สีพื้นของเนื้องาน จะไม่เรียบเนียน จะเห็นเป็นริ้วหรือขั้น ๆ บ้าง 

 

 


 


สติ๊กเกอร์ระบบงานพิมพ์ อิงเจ็ท (Inkjet)

     สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท สามารถพิมพ์งานได้ขนาดที่ใหญ่กว่าตามขนาดเครื่องพิมพ์ โดยสามารถพิมพ์ได้ใหญ่ถึง 1.2 เมตร โดยมีความยาวไม่จำกัด และยังสามารถพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลาย โดยรองรับสติ๊กเกอร์ที่ต้องโดดแดด ซึ่งจะให้คุณภาพสีคงทนกว่าระบบงานพิมพ์ประเภทอื่น
     สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ท มีข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพงาน คุณภาพสีที่ไม่คงที่ โดยเมื่องานพิมพ์มีขนาดเล็ก ตัวหนังสือที่ได้อาจจะไม่คมชัดเทียบเท่ากับสติ๊กเกอร์งานพิมพ์ออฟเซ็ทและดิจิตอล แต่ทางโรงพิมพ์บีพีเคพริ้นติ้งของเราได้ใช้เครื่องพิมพ์อย่างดีและหมึกคุณภาพสูงทำให้สามารถพิมพ์งานคุณภาพสูงได้ระดับ 1440 dpi


 


 


สติ๊กเกอร์ระบบงานพิมพ์ ออฟเซ็ท (Offset)

     สติ๊กเกอร์ออฟเซ็ท เป็นระบบการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมในเรื่องของคุณภาพงาน ความละเอียด ให้เม็ดสีที่คมชัด สีสัน สวยงาม และสามารถพิมพ์งานสีพิเศษได้ เหมาะสำหรับงานพิมพ์จำนวนมากๆ เพราะให้ความเที่ยงตรงเทียบเท่ากันทุกแผ่น

     สติ๊กเกอร์ออฟเซ็ท จะมีขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน ทำให้ไม่เหมาะกับงานที่ต้องแก้ไขหลายครั้ง หรือมีจำนวนงานพิมพ์น้อยๆ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในขั้นตอนใหม่ เช่น การทำฟิลม์ การทำเพลท เป็นต้น


  

 


 


 

 

 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic