ร่วมอนุโมทนาบุญกับโรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง
 


10/12/2561


ทางโรงพิมพ์  บีพีเค พริ้นติ้ง ได้ร่วมนำเงินค่าส่งปฏิทินหลวงพ่อกวย 2562 ซึ่งมีบุคคลภายนอกสนใจเป็นจำนวนมาก อยากได้นำไปแขวนและใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ทางโรงพิมพ์จึงได้เปิดแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกเป็นจำนวน 100 ชุด โดยให้แต่ละท่านร่วมบุญชุดละ 50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5000 บาท ซึ่งทางโรงพิมพ์ได้นำเงินทั้งหมดนี้ ไม่หักค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งใดๆ  โดยให้กองบุญบีพีเค นำมาบริจาคให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสุนัขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลสุนัขเจ็บป่วย ค่าอาหาร ค่าเช่าที่ต่างๆ 

 
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image


เกี่ยวกับโรงพิมพ์ 

- About Us
- Portfolio
- สำนักพิมพ์ ช.ช้าง
 


ติดต่อโรงพิมพ์

- print@bpkprinting.com
- Contact Us
- สอบถามราคา

 


เบอร์โทรศัพท์

02-468-2072
02-468-9483
02-476-9489-90
Fax : 02-877-3920


สื่อสังคมออนไลน์