ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกา (merit invitation)


 ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกา (merit invitation) ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง มีชื่อเสียงในด้านการจัดพิมพ์
ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน มาตั้งแต่อดีต โดยรู้จักกันในนามของ บางปะแก้วการพิมพ์
เรารับพิมพ์ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน มานานกว่า 30 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดพิมพ์ซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน เป็นอย่างมาก
โดยในปัจจุบันเราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยรับบริการจัดพิมพ์รายชื่อประธาน รองประธาน และกรรมการ ผ้าป่า กฐิน
ให้ที่หน้าซองใหญ่ และบริการพับ และบรรจุซอง พร้อมประทับตรา เพื่อให้ทางลูกค้าเมื่อได้รับซองใบฎีกา ผ้าป่า กฐิน
สามารถนำไปแจกจ่ายได้ทันทีเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 หมายเหตุเพื่อป้องกันการพิมพ์รายชื่อผิด ทางลูกค้าควรจัดเตรียมรายชื่อโดยพิมพ์มาในโปรแกรม Microsoft Word
แล้วกด Tab แต่ละรายชื่อ โดยไม่ต้องเคาะ Enter ในแต่ละบรรทัด ทางเราจะมาจัดหน้ากระดาษให้เอง
ขนาดกระดาษ ขึ้นอยู่กับจำนวนของรายชื่อ โดยทางเราจะทำการจัดให้เหมาะสมเอง
(โดย 1 หน้า A4 จะสามารถใส่รายชื่อกรรมการได้ประมาณ 180 คน ยกเว้นหน้าแรกที่จะใส่ได้ประมาณ 50 คน)

ทางเราบริการประทับตรา พิมพ์ตรายาง ลงในใบฏีกา และ ซอง 
 ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกา ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกา ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกา ซองผ้าป่า กฐิน ใบฎีกาโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท