เมนูปกหนัง (Leather Cover Menu)


เมนูปกหนัง  เป็นสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความทนทานในการใช้งาน และสามารถกันน้ำได้
โดยส่วนมากที่สามารถเห็นได้โดยทั่วไป จะมีลักษณะคล้าย แผ่นตัดปลิวพิมพ์หน้าหลังเคลือบด้วย
พลาสติกแบบเข็งกันน้ำ และ อีกส่วนหนึ่งจะทำลักษณะคล้ายหนังสือ แต่จะใช้กระดาษที่หนากว่า
และเคลือบด้วยพลาสติกด้านหรือใสเพื่อความคงทน

เมนูอาหารปกหนัง พิมพ์โลโก้บนปก ไม่จำกัดจำนวนในการผลิต งานด่วน งานเร็วเราสามารถทำได้ (ทำตามขนาดของลูกค้าได้)
ไส้กลางเป็นกระดาษแข็งอย่างดีพิมพ์สีสองด้าน ลูกค้าเลือกได้ มีทั้งเคลือบยูวี หรือเคลือบ ฟิล์มด้าน ฟิล์มเงา เมนูสามารถกันน้ำได้
เมนูปกหนัง

เมนูแบบต่างๆ 

 
Project Imageเมนูปกหนังหน้าปกปั้มเงิน
Project Imageด้านในทำแบบสอดสี่มุม
Project Imageเมนูปกหนังแบบแนวนอนปั้มโลโก้สีทอง
Project Imageด้านในทำแบบเข้าหมุด โชว์หมุด
 
Project Imageเมนูปกหนังแนวนอน หน้าปกปั้มโลโก้ทอง
Project Imageด้านในเข้าเล่มแบบสปริงยึด
Project Imageเมนูปกหนังแนวนอน หน้าปกปั้มจมโลโก้
Project Imageด้านในเข้าเล่มแบบหมุดยึด โชว์หมุด
 
Project Imageเมนูปกหนัง แบบแผ่นเดียว ปั้มเงินโลโก้
Project Imageด้านใน ทำแบบสอดเมนูแผ่นเดียว บนล่าง
Project Imageเมนูปกหนัง หน้าปกปั้มเงิน
Project Imageด้านในเมนู ยังไม่ได้ติดห่วงกระดูกงู
 
Project Imageเมนูปกหนัง หน้าปกแบบปั้มจม
Project Imageด้านในเมนูเข้าหมุด
Project Imageเมนูปกผ้าปั้มเงิน
Project Imageด้านในเมนูทำสอดสี่มุม
 
Project Imageเมนูปกหนัง หน้าปกแบบปั้มทอง
Project Imageด้านในเมนูแบบสอด
Project Imageเมนูปกหนังปั้มทอง
Project Imageด้านหลังเมนูปกหนัง
 
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
 
Project Image
Project Image

เข้าไปดูเมนูปกกระดาษ หรือ เนื้อในเมนูแบบต่างๆ ได้ที่

เมนู

 
เข้าไปดูเมนูปกกระดาษ หรือ เนื้อในเมนูแบบต่างๆ ได้ที่

เมนู

 

Project Image


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท