Project Image

Project Image


โรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ในฐานะโรงพิมพ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เราทราบดีว่าความสำเร็จของเราในอนาคตขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรที่ร่วมงานกับเราในวันนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโรงพิมพ์ที่พร้อมรับความท้าทาย เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและไฟในการทำงาน ความคิดที่ก้าวไกล และการปรับตัวที่รวดเร็ว เปิดโอกาสให้คุณก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างไร้ขีดจำกัด

รับสมัครงาน

รายละเอียดของงาน

  •  ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้า
  •  พิมพ์งานโดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอล

รายละเอียดของงาน

  •  ติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยช่องทางออนไลน์
  •  ทำการสั่งผลิตงานพิมพ์ และประสานงานการพิมพ์จนผลิตเสร็จ

เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครงานเพื่อกรอกได้ที่
เสร็จแล้วส่งผ่านไลน์ @bpkprinting 

สนใจร่วมเป็นทีมงานกับโรงพิมพ์บีพีเคของเรา

เข้ามาสมัครได้ที่ https://www.bpkprinting.com/Contactus
เพิ่มเพื่อน