ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร (Certificate)


ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร (Certificate)  ใบประกาศนียบัตร คือ ใบที่นักเรียนจะได้หลักจากที่เรียนจบคอร์สเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เช่น คอร์สเรียนทำอาหาร คอร์สฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหาร คอร์สถาษาอังกฤษ เป็นต้น นักเรียนส่วนมากเลือกที่จะเรียนคอร์สที่ได้รับใบประกาศนียบัตร
เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการทำงานในสาขาวิชาของตนได้ ซึ่งคอร์สที่มอบใบประกาศนียบัตรส่วนมากจะเป็นคอร์สที่มีสาขาวิชาคล้ายคลึงกับระดับปริญญา
ซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษาต่อในระดับปริญญา ต่างกันตรงที่นักเรียนไม่ต้องลงเรียนวิชาสามัญ ที่ไม่จำเป็นต่อการพัฒนาทักษะในด้านนั้นๆ
ทำให้ง่ายต่อการเลือกเรียน เพราะมีเวลาที่ยืดหยุ่น สามารถเรียนระหว่างที่เรียนในระดับปริญญา หรือหลังเรียนจบก็ได้
สะดวกต่อตัวนักเรียนที่ต้องการจะพัฒนาทักษะด้านต่างๆ  ประกาศนียบัตร ใช้ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลสำคัญ
ควรค่าแก่การเก็บรักษา เก็บเป็นที่ระลึก ทางบีพีเค พริ้นติ้ง รับจัดทำประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร
พร้อมจัดพิมพ์รายชื่อในประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร แต่ละใบให้ ราคาถูก

 เกียรติบัตร (Certificate) เกียรติบัตร มาจากคำว่า เกียรติ (อ่านว่า เกียด) กับคำว่า บัตร. 
เกียรติ แปลว่า ชื่อเสียง ความยกย่องนับถือ ความมีหน้ามีตา. 
 เกียรติบัตร หมายถึง ใบแสดงความยกย่อง ชื่นชม ยินดี นิยมใช้ในกรณียกย่องชมเชย
การทำความดี การบริจาคสิ่งของ เงินทอง หรือการเชิดชูเกียรติใดใด
 เช่น เกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี.   เกียรติบัตรผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต.


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร (Certificate)  ทุกชนิด

หมายเหตุ งานทำใบประกาศเพื่อลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือทำซ้ำทางโรงพิมพ์ขอไม่รับทำทุกกรณีประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร (Certificate)

 

ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตรพร้อมกรอบกระดาษ (Certificate)

 

ประกาศนียบัตร, เกียรติบัตรพร้อมกรอบกระดาษ (Certificate)

 


สเปคงานทั่วไปประกาศนียบัตร, เกียรติบัตร (Certificate)


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท