ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า (Tag)


ป้ายตราสินค้า (Tag) ป้ายตราสินค้า (Tag) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน
ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ป้ายตราสินค้า (Tag) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม ของสินค้านั้นๆ


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ ป้ายตราสินค้า (Tag) ทุกชนิด
ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็กตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้า

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้าพร้อมร้อยเชือกดิ้นทอง

ป้ายแท็ก ป้ายตราสินค้าพร้อมร้อยเชือกดิ้นทอง

เครื่องตัดไดคัท 100 แบบแนวราบ

 

Click to view youtube

เครื่องตัดป้ายแท็กแบบอัตโนมัติ

 

Click to view youtube


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท