ปฏิทิน 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ( Triam Udom Suksa School) เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งแรกของประเทศไทย อยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2480 (ขณะนั้นนับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ นับอย่างสากลถือเป็น พ.ศ. 2481) โดยมติของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นผู้อำนวยการท่านแรก โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 227 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ในปีหน้า 2561 จะเป็นปีที่โรงเรียนเตรียมอุดม จะครบรอบ 80 ปี ซึ่งทางโรงเรียนจึงได้จัดทำปฏิทินปี 2561 ขึ้น เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับนักเรียน และกลุ่มศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสปีใหม่ และเป็นการครบรอบการจัดตั้งครบรอบ 80 ปี ซึ่งทางโรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ได้รับเกียรติอย่างสูงจากทางโรงเรียนเตรียมอุดมให้เป็นผู้จัดทำปฏิทินครบรอบ 80 ปี นี้ขึ้น
 
กราบขอบพระคุณลูกค้า ทุกท่านๆ ที่ให้เกียรติทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ของเรา มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของทุกท่าน เราขอสัญญาจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้น


 
ปฏิทิน 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Deviceโดยปฏิทินนั้น เป็นปฏิทินขนาด 6*8 นิ้ว ออกแบบโดยใช้โทนสีชมพู ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของทางโรงเรียนเตรียมอุดม ประกอบกับใช้ภาพวาดสถานที่สำคัญต่างๆ ในโรงเรียนเตรียมอุดมอีกด้วย โดยกระดาษที่เลือกใช้นั้น เป็นกระดาษอาร์ตการ์ดอย่างดี 250 แกรม เข้าห่วงสีขาว พร้อมบรรจุในซองกระดาษพิมพ์ตราสัญลักษณ์และรูป ๘๐ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งจัดทำขึ้นเพียง 2000 ชุดเท่านั้น 

เสป็คงานพิมพ์ปฏิทิน 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  •  ขนาด 6*8 นิ้ว
  • กระดาษอาร์ตการ์ดอย่างดี 250 แกรม 
  • พิมพ์สีสองหน้า
  • ขาจั่วปัง กระดาษปอนด์ขาว 100 หุ้มจั่วปัง
  • เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว
  • พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท จำนวน 2000 ชุด


 

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อใน

สัญลักษณ์ตราพระเกี้ยว
และ 80 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปฏิทินแต่ละเดือน ออกแบบเรียบหรู พร้อมกิจกรรมในโรงเรียน

Project Image

 

ตัวอย่างปฏิทิน

ภาพวาดสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียนเตรียม

Project Image

 

ตัวอย่างขาตั้งปฏิทิน

ขาตั้งกระดาษปอนด์ 100 หุ้มกระดาษจั่วปังอย่างดี

Project Image

 

ปกหลังของปฏิทิน

หน้าหลัง ของปฏิทิน 

Project Image

 

ซองใส่ปฏิทิน

ซองขาว พิมพ์สีเดียว แต่สวยหรู