สมุดสืบนาคะเสถียร

 

ทางโรงพิมพ์ได้รับเกียรติอย่างสูง จากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องป่าผืนใหญ่และแหล่งธรรมชาติซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก ซึ่งโจทย์ที่ได้ปรึกษาร่วมกับทางมูลนิธิกับทางโรงพิมพ์นั้นคือ ต้องมีรูปแบบที่เรียบง่าย แต่ดูดีมีสไตล์ สะท้อนความรักษ์ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
 สมุดสืบนาคะเสถียร

Device

จัดทำให้โดยสมุดที่จัดทำนั้นทางองค์กรตั้งชื่อว่า สมุดโน๊ต SEUB NAKHASATIEN

เนื้อในมี 112 แผ่น ขนาด 7.1” x 8.25” นิ้ว
กระดาษหน้าปก  ใช้กระดาษคราฟต์ 300 แกรม
กระดาษรีไซเคิลหนา 75 แกรม
เข้าสันเล่มแบบเย็บกี่ สามารถเปิดสมุดได้ 180 องศา

จำนวนจัดทำ 300 เล่ม


 

เสป็คงานพิมพ์สมุดสืบนาคะเสถียร

  •  ขนาด 7.1*8.25 นิ้ว
  • ปกกระดาษคราฟต์ 300 แกรม 
  • พิมพ์สีดำ
  • เนื้อในกระดาษรีไซเคิล ไม่พิมพ์
  • เข้าสันเล่ม เย็บเชือกเปือย
  • พิมพ์ระบบดิจิตอล 300 เล่ม


 

Project Image

 

ตัวอย่างปก

ปก ออกแบบมาอย่างเรียบง่าย แต่ทรงพลังยิ่ง

Project Image

 

ตัวอย่างการเข้าเล่ม

ด้านข้าง เป็นงานเย็บกี่โชว์สันเปือย แหวกแนวสวยงาม เปิดได้ 180 องศา
Project Image

 

ตัวอย่างปกหลัง

ด้านหลังปก เรียบง่าย ใช้กระดาษคราฟต์แข็ง คงทน

Project Image