สติ๊กเกอร์ไดคัท ภิกษุในพระธรรมวินัย


มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนา เจริญนคร ของท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้ให้เกียรติอย่างยิ่งกับทางโรงพิมพ์ของเรา เป็นผู้จัดทำสติ๊กเกอร์รีมูฟไดคัท ติดหลังรถ เป็นรูปพระและคำคมสอนใจว่า "ภิกษุในธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดี ในเงินและทอง"

ซึ่งการจัดทำนี้เป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยลูกค้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิผู้เป็นผู้ดำเนินงานได้กล่าวชื่นชม ถึงคุณภาพของชิ้นงานและสติ๊กเกอร์ว่า สวยงาม คมชัด และติดทนนานมาก เป็นวาสนาอย่างยิ่งของทางโรงพิมพ์ที่ได้ร่วมงานในการเผยแผ่คำสอนนี้ ขออานิสงส์แห่งวิริยะบารมีที่ได้จัดทำงานในครานี้ จงมีแด่ทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนา ให้เป็นผู้ทำการงานสำเร็จทั้งปวง ปราศจากอุปสรรค


 สติ๊กเกอร์ไดคัท ภิกษุในพระธรรมวินัย

Device 
โดยลักษณะของตัวงาน เป็นสติ๊กเกอร์ รีมูฟ อย่างดี ไดคัทด้วยเครื่องตัดหน้ากว้างที่ทันสมัย พร้อมติดสติ๊กเกอร์ P Mark เพื่อให้การลอกติดสติ๊กเกอร์ทั้งชุดเป็นไปอย่างง่ายและสวยงามตามลักษณะที่ต้องการ


 

เสป็คงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ไดคัท ภิกษุในพระธรรมวินัย

  •  สติกเกอร์รีมูฟอย่างดี ทนแดด ทนฝน
  • ปิดสติกเกอร์ใส เพื่อนำไปลอกติดเป็นชุด 
  •   สั่งจำนวน 300-500 ชุด


 

Project Image

 

ตัวอย่างงานพิมพ์

การนำไปติดตั้งหน้างานจริง