หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน

 

หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน เป็นการสร้างสรรค์ผลงานภายใต้โครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบของหนังสือการ์ตูน ซึ่งจัดทำเป็นหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊ครูปแบบสวยงาม ภาพการ์ตูนที่วาดประกอบหัวข้อธรรม สามารถสื่อความหมายธรรมะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และท่าทางของการ์ตูนที่แฝงด้วยความขบขันทำให้ดึงดูดความสนใจ และมีความเพลิดเพลินในการอ่าน หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูนนี้ จึงเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษาและนักเรียน ตลอดทั้งพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สามารถนำไปเป็นสื่อในการสอนได้เป็นอย่างดี

หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน

Device


หนังสือธรรมหรรษานี้ เป็นผลงานการวาดมือของ พระอาจารย์ ดร.มหาประหยัด ซึ่งได้คัดหัวข้อธรรมมาจากหนังสือธรรมนูญชีวิต ธรรมนิพนธ์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปอ. ปยุตโต) อันเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานสำหรับชาวพุทธ โดยได้ปรับใช้ภาษาให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งทางสำนักพิมพ์ ช.ช้าง ได้รับหน้าที่ต่อในการออกแบบปก และลงสีสรรให้สวยงาม เนื่องจากต้นฉบับเป็นขาวดำ โดยช่างกราฟฟิคระดับมืออาชีพ และจัดพิมพ์ด้วยกระดาษเนื้อดีจากกลุ่มประเทศแสกนดิเนเวีย ซึ่งให้ความฟูของเนื้อกระดาษทำให้หนังสือเล่มบาง ดูหนาขึ้นได้


ท่านสามารถอ่านเนื้อหาการ์ตูนได้ที่ หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน ในหน้าเวบของ สนพ.ช.ช้าง ในเครือ โรงพิมพ์ของเรา
 

เสป็คงานพิมพ์หนังสือธรรมหรรษาฉบับการ์ตูน

  •  ขนาด A5  
  •  ปกกระดาษอาร์ตการ์ดอย่างดี 250 แกรม 
  • พิมพ์สีสองหน้า
  • เนื้อใน กระดาษกรีนรักษ์โลก 80 หน้า พิมพ์สี
  • เข้าห่วงไสกาว
  • พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 1000 เล่ม

 

Project Image

 

ตัวอย่างปก

ตัวอย่างหน้าปก ออกแบบสีสรรสดใส น่าอ่าน

Project Image

 

ตัวอย่างปก

ด้านหลัง ขอเลข ISBN พร้อม Barcode
เพื่อให้หนังสือของท่านเป็นหนังสือที่จะอยู่คู่กับสาระบบของห้องสมุดตลอดกาล

Project Image

 

ตัวอย่างเนื้อใน

ตัวอย่างเนื้อหา และกระดาษที่ใช้จัดพิมพ์รูปเล่มภายใน
เป็นกระดาษเนื้อดี ที่พิมพ์สีสรรได้สดใสกว่ากระดาษปอนด์ทั่วไป