เชลฟ์ทอล์คเกอร์ (Shelf Talker)

ป้ายสอด (Shelf Strip)


POP & POSM  ย่อมาจาก ‘Point of Purchase’ POSM ย่อมาจาก ‘Point of Sale Materials’หรือ สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย
สำคัญต่อการทำธุรกิจ จริงๆ ทั้ง 2 ชนิดนี้แทบไมได้แตกต่างกันเลย ขึ้นอยู่จะเลือกเรียกว่าอะไร
คือ สื่อส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย เป็นสื่อที่จะดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็น หรือผู้บริโภค เพราะสื่อประเภทนี้จะสร้างความโดดเด่น
และทำให้สินค้าของแบรนด์นั้น ๆ คุณดูน่าสนใจ ส่วนใหญ่แล้ว เนื้อหาหรือรูปภาพที่อยู่บนสื่อ POP & POSM นั้น
จะเน้นไปที่ Promotion ของสินค้า แนะนำสินค้าใหม่ แนะนำราคาสินค้าให้ดูโดดเด่น เป็นต้น 

Shelf Talker
               Shelf Talker หรือ ป้ายโฆษณาใต้สินค้า ที่มักใช้ประกาศบอกโปรโมชั่น โดยจะใส่รูปของแถม
หรือ ราคาพิเศษพร้อมบอกระยะเวลาและเงื่อนไขของโปรโมชั่นนั้นๆ
และในบางครั้งยังใช้ประกาศบอกว่ามีสินค้าออกใหม่ มีจุดขายคืออะไร
 
 Shelf Strip
               Shelf Strip หรือ ป้ายสอดโฆษณา แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดเต็มราวบนขอบชั้นวาง ส่วนใหญ่เอาไว้ใช้บอกชื่อของแบรนด์
หรือ แคมเปญของแบรนด์ และเนื่องจากว่า shelf strip เป็นแถบที่มีขนาดเล็ก
จึงไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากนอกจากสโลแกนของแบรนด์ หรือ ชื่อแคมเปญ หรือ จุดขายที่เด่นของแบรนด์


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ เชล์ฟทอล์ค และป้ายสอดเชล์ฟสินค้า ทุกชนิด

 

ตัวอย่าง เชล์ฟทอล์คเกอร์ (Shelf Talker)

Project Image

ป้ายแสดงสินค้า,ป้ายคำพูด POP,ป้ายเชลท์ทอล์กเกอร์ แบบไม่ไดคัท

 

Project Image

ป้ายแสดงสินค้า,ป้ายคำพูด POP,ป้ายเชลท์ทอล์กเกอร์ แบบไดคัท

Project Image

ป้ายแสดงสินค้า,ป้ายคำพูด POP,ป้ายเชลท์ทอล์กเกอร์ แบบไดคัท

Project Image

ป้ายแสดงสินค้า,ป้ายคำพูด POP,ป้ายเชลท์ทอล์กเกอร์ แบบไม่ไดคัท

ป้ายเชลฟ์ทอล์ค

ป้ายเชลฟ์ทอล์ค

ป้ายสอดตามเชล์ฟ

ป้ายสอดตามเชล์ฟ


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท