ซองจดหมายวัด, ซองเอกสารวัด (Temple Envelope)

ซองจดหมาย ซองเอกสารตราวัด (Temple-Envelope) มีไว้เพื่อเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ การทำหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วัดนั้น อนึ่งหัวจดหมายพึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ของวัด เช่น นามบัตร ซอง เป็นต้น
 
โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ ซองจดหมาย ซองเอกสารตราวัด (Temple-Envelope) ทุกชนิดซองวัด


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท