นามบัตร (Name Card)

นามบัตร (Name Card) เป็นการ์ดชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้ส่งสาร
เพื่อใช้ในการแนะนำตัว ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า ทั้งยังเป็นสิ่ง ที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญอีกด้วย
ข้อมูลที่ควรอยู่ในนามบัตร ได้แก่ ชื่อนาม สกุลโลโก้ชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทร, e-mail, เว็บไซต์สโลแกน เป็นต้น 
นามบัตร

Project Image

นามบัตร กระดาษมารช์เมลโล่เหลือง พิมพ์ออกมาเนียนสวย

Project Image

งานพิมพ์นามบัตรกระดาษอาร์ตกา์ด เคลือบมัน ไดคัทมุมมน

Project Image

นามบัตร กระดาษคราฟต์แข็ง ออกมาสไตล์ลอฟต์

Project Image

นามบัตรบริษัทโตโยต้า เนื้อกระดาษเป็น PVC ฉีกไม่ขาด ออกแบบเรียบง่าย 

Project Image

นามบัตรเคลือบด้าน ปั้มเคเงินสวยงาม

Project Image

นามบัตรเราสามารถพิมพ์บน Texture มากๆได้ ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลตัวละสิบล้าน

Project Image

บัตรประจำตัว Staff

Project Image

บัตรประจำตัว Staff


ตัวอย่างนามบัตร
Project Imageนามบัตร รวมหลายภาษาด้านหน้า
Project Imageนามบัตร รวมหลายภาษาด้านหลัง
Project Image

Header paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta.

View More

Project Image

Header paragraph

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pellentesque neque eget diam posuere porta.

View Moreโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท