ธงญี่ปุ่น (๋J-Flag)


ธงญี่ปุ่น J-Flag  (เจแฟก) คือ อุปกรณ์โชว์แสดงฉากสินค้าที่นิยมมากในปัจจุบัน ใช้ตกแต่งได้ทุกโอกาส แพร่หลายทุกพื้นที่
มีจุดเด่นเรื่องความสวยงาม เคลื่อนย้ายสะดวกสบาย  J-Flag, ธงญี่ปุ่น (เจแฟก) โครงเป็นเหล็กทำสี มีแขนด้านบน
ด้านล่าง แขนด้านล่างสามารถเลื่อนปรับระดับได้
ฐานมีให้เลือกหลายแบบ เช่น ฐานกลม ฐานสี่เหลี่ยม  ชิ้นงานผลิตจากไวนิลเกรดคุณภาพ 
งานพิมพ์บนผ้าไวนิลทึบแสง (vinyl) พิมพ์ประกบกัน 2 ด้าน เพื่อการมองเห็น 2 ทิศทาง
พิมพ์ลายตามแบบ สามารถเลือก J-Flag, ธงญี่ปุ่น (เจแฟก) ได้ตามความชอบ งบประมาณและพื้นที่หน้างาน  

 
โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท