ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)


ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)  แบคดรอปเป็นอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมภายในอาคาร
โครงสร้างของแบคดรอปอลูมิเนียมสำเร็จรูป น้ำหนักเบา ถอดประกอบได้
เพื่อใช้เป็นโครงสร้างสำหรับฉากหลัง มีขนาดต่างๆตามความต้องการ
 แบ็คดร๊อปมีไว้สำหรับโชว์สินค้า หรือใช้เป็นฉากถ่ายรูป ในงานพิธีสำคัญของท่าน เช่น แบ็คดร๊อปงานแต่งงาน
หรือแบ็คดร๊อปที่ใช้ในพื้นที่แสดงสินค้า แบ็คดร๊อปนั้นประกอบง่าย เก็บสะดวก จึงเหมาะที่จะเก็บไว้ใช้ในองค์กรได้นานเป็นเวลานาน 


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop) ทุกชนิด


 ราคาป้ายฉากหลังแบล็คดรอป (Blackdrop)

พิมพ์บนสติ๊กเกอร์ PVC Permanent ด้วยความละเอียด 1440 dpi 

Project Image

ป้ายฉาก Backdrop แบบหน้าตรง

Project Image

 ป้ายฉาก Backdrop แบบหน้าโค้ง

Project Image

ขนาดมาตรฐานของ Backdrop หรือ Pull Frame

ชื่อที่ใช้เรียกขนาดกัน กับขนาดจริง และขนาดอาร์ตเวิร์คของแบล็คดรอปนั้น จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
เช่น ขนาด 3x2 เมตร 

ถ้าเป็นแบบหน้าตรง
ตัวโครงจะโชว์ขนาด 200*230 ซม แต่ต้องทำอาร์ตเวิร์คใหญ่กว่าหน้าโชว์เพราะจะมีส่วนที่อ้อมไปด้านข้างและด้านหลังด้วย โดยขนาดอาร์ตเวิร์คนั้นต้องทำขนาด 284*230 ซม

ถ้าเป็นแบบหน้าโค้ง
ตัวโครงจะโชว์ขนาด 190*230 ซม แต่ต้องทำอาร์ตเวิร์คใหญ่กว่าหน้าโชว์เพราะจะมีส่วนที่อ้อมไปด้านข้างและด้านหลังด้วย โดยขนาดอาร์ตเวิร์คนั้นต้องทำขนาด 274*230 ซม

 ขนาดในการออกแบบ Backdrop

Project Image

 ขนาดในการออกแบบแบล็คดรอปแบบหน้าตรง

Project Image

 ขนาดในการออกแบบแบล็คดรอปแบบหน้าโค้ง

ป้ายฉาก แบ็คดรอป แบบโครงสำเร็จรูป (Backdrop)

ป้ายฉาก แบ็คดรอป แบบโครงสำเร็จรูป (Backdrop)

ป้ายฉาก ที่ ABAC

ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)

 
Project Image

ขั้นตอนระหว่างพิมพ์ ลองนำมาประกอบ

Project Image

ขั้นตอนการติดตั้งนำ ป้ายฉากไปติดกับผนังบู๊ธ

Project Image

งานป้ายฉาก แบล็คดรอปหลังจากติดตั้งแล้ว

Project Image

งานป้ายฉาก แบล็คดรอปหลังจากติดตั้งแล้ว

ฉากแบล็คดรอป งานจุฬาวิชาการ 100 ปี

ตัวอย่างติดป้ายแบลคดรอปบูธ งานTHAIFEX Anuga Asia 2022

Project Image

ป้าย PP Board พร้อมไดคัท

Project Image

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

Project Image

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

Project Image

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด

งาน Manufacturing Expo 2022

Project Image

 

Project Image

 

Project Image

 

Project Image

 

ป้ายแบล็คดรอปพร้อมโครงสำเร็จรูป

 

วิธีประกอบติดตั้งแบลคดรอป (Backdrop)


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท