ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)


ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)  แบคดรอปเป็นอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์เพื่อกิจกรรมภายในอาคาร
โครงสร้างของแบคดรอปอลูมิเนียมสำเร็จรูป น้ำหนักเบา ถอดประกอบได้
เพื่อใช้เป็นโครงสร้างสำหรับฉากหลัง มีขนาดต่างๆตามความต้องการ
 แบ็คดร๊อปมีไว้สำหรับโชว์สินค้า หรือใช้เป็นฉากถ่ายรูป ในงานพิธีสำคัญของท่าน เช่น แบ็คดร๊อปงานแต่งงาน
หรือแบ็คดร๊อปที่ใช้ในพื้นที่แสดงสินค้า แบ็คดร๊อปนั้นประกอบง่าย เก็บสะดวก จึงเหมาะที่จะเก็บไว้ใช้ในองค์กรได้นานเป็นเวลานาน 
 
ป้ายฉาก แบ็คดรอป (Backdrop)

 
Project Image

ขั้นตอนระหว่างพิมพ์ ลองนำมาประกอบ

Project Image

ขั้นตอนการติดตั้งนำ ป้ายฉากไปติดกับผนังบู๊ธ

Project Image

งานป้ายฉาก แบล็คดรอปหลังจากติดตั้งแล้ว

Project Image

งานป้ายฉาก แบล็คดรอปหลังจากติดตั้งแล้วฉากแบล็คดรอป งานจุฬาวิชาการ 100 ปีป้ายฉาก ที่ ABACป้ายฉาก Backdrop แบบต่างๆ 

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท