งานประกอบเพื่อตกแต่ง (Decoration)

 
งานประกอบเพื่อตกแต่ง (Decoration) ทางโรงพิมพ์ของเรารับทำงานประกอบต่างๆ
เช่น กล่องจับรางวัลแจกของสมนาคุณ, Trays, Hanger และ Toolkits สำหรับสาธิตผลิตภัณท์ ฯลฯ

 


 
ตัวอย่างงานกล่องตกแต่งสถานที่กล่องจับสลากชิงโชค

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท