งานจุฬาฯ 100 ปี CU Expo 2017

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ จึงได้จัดงาน “จุฬาฯวิชาการ” ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560 แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” CU@100 toward greater innovation for society เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตจุฬาฯที่ครบครันและครอบคลุมทุกสาขาวิชา นำเสนอต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2560งาน “จุฬาฯวิชาการ” ภายใต้ชื่องาน จุฬาฯ Expo 2017
ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2560
แนวคิดหลักของการจัดงานคือ
“จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม”
CU@100 toward greater innovation for society

 
งานจุฬาฯ 100 ปี CU Expo 2017

Deviceทางโรงพิมพ์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีส่วนร่วมในงานสำคัญมากงานนี้ โดยทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ของเราได้รับงาน ในส่วนต่างๆ ดังนี้
  •    ป้ายนิทรรศการ  โดยทางโรงพิมพ์ของเราได้รับหน้าที่ในการจัดพิมพ์และติดตั้งป้ายนิทรรศการ ขนาด 2.4*1.0 เมตร จำนวน 90 ป้าย โดยป้ายนิทรรศการเหล่านี้ เป็นป้ายวิชาการให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงานจุฬาวิชาการ ซึ่งกระจายอยู่ใน Hall ต่างๆ รอบสนามหน้าพระรูป
  •     ป้ายชื่อผู้จัดงาน ทางโรงพิมพ์เป็นผู้จัดทำป้ายชื่อให้กับนิสิตผู้จัดงานทุกท่าน โดยด้านหน้าบัตรนั้น ได้ใส่รูปและชื่อ รวมถึงคณะและหน้าที่ต่างๆ ของน้องๆ นิสิตแต่ละท่าน ส่วนด้านในนั้นเป็นรูปแผนที่สถานที่จัดงานต่างๆ ทั่วจุฬา ส่วนหน้าสุดท้ายนั้นเป็นเบอร์โทร และรายชื่อของประธานแต่ละฝ่าย
  • สติ๊กเกอร์ Polsci Expo 2017 เป็นสติ๊กเกอร์ PVC ไดคัท ขนาด 4*4 ซม ซึ่งตัวหนังสือมีขนาดเล็กมาก โดยทางโรงพิมพ์ได้เลือกใช้ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอลเพื่อให้มีความสวยคมชัดสูง และมีการไดคัทที่สวยงาม 
โดยทั้งหมด มีเวลาในการเตรียมงานและผลิตก่อนวันงานที่จำกัดมาก เนื่องจากน้องๆ นิสิตพึ่งสอบกลางภาคเสร็จทำให้มีเวลาในการเตรียมการน้อย แต่ทางเราก็สามารถจัดการให้น้องๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา สามารถส่งได้ทันและก่อนเวลา  ขอขอบพระคุณที่ให้ทางโรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ของเราได้มีโอกาศรับใช้และแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
 


เสป็คงานพิมพ์งานจุฬาฯ 100 ปี CU Expo 2017

  •  งานพิมพ์ออฟเซ็ท
  • งานพิมพ์ดิจิตอล 
  • งานพิมพ์อิงค์เจ็ท
  • มาที่เดียวได้ครบทุกงานพิมพ์
  • เวลาในการผลิตทั้งหมดไม่เกิน 7 วัน 
  •  


 

Project Image

 

ตัวอย่างงานพิมพ์อิงค์เจ็ท

ป้ายนิทรรศการที่ติดตั้งเสร็จแล้ว (1 ใน 90 ชุด ทั่วจุฬา)

Project Image

 

ตัวอย่างป้ายนิทรรศการ

ป้ายนิทรรศการของเราในลักษณะต่างๆ 
เน้นคุณภาพสีสรรสดใส ตัวคมชัด 

Project Image

 

ตัวอย่าง 

ป้ายพร้อมจัดนิทรรศการ
Project Image

 

การติดตั้งงานอิงค์เจ็ท

ทางทีมงานของเราได้นำป้ายนิทรรศการที่พิมพ์เสร็จแล้วมาติดตั้งที่หน้างาน 

Project Image

 

สติ๊กเกอร์ไดคัท

สติ๊กเกอร์ไดคัท เพื่อติดให้กับผู้ร่วมเข้าชมงาน

Project Image

 

ป้ายชื่อ Staff พร้อมใส่ชื่อและรูป

ป้าย Staff จำนวน 2200 ใบ จัดพิมพ์อย่างรวดเร็ว เสร็จก่อนงานจริงหลายวัน ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลแท่นใหญ่ทั้ง 5 แท่น ของโรงพิมพ์เรา

Project Image

 

ตัวอย่างป้ายนิทรรศการ

ป้ายตามซุ้มต่างๆ ทั่วจุฬา 

Project Image

 

ตัวอย่างป้ายนิทรรศการ

ลักษณะซุ้มจัดงานของคณะต่างๆ