ซองคีย์การ์ด หรือ ซองใส่การ์ด (Key Card Holder )


ซองคีย์การ์ด หรือ ซองใส่การ์ด Key Card Holder ทำออกมาเพื่อให้ลูกค้าได้พกพาอย่างสะดวกสบาย
พร้อมแนบรายละเอียดของที่ตั้ง และแผนที่โรงแรมไว้ให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของคุณ น
อกจากนี้ยัง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วน และยืดอายุ Key Card ให้ยาวนานขึ้น
และยังสามารถเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้อีกด้วย
ตัวอย่าง Pattern ของซองใส่คีย์การ์ด

ตัวอย่างซองใส่คีย์การ์ด

ซองใส่การ์ดเมมเบอร์


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท