ฉลาก (LABEL)


ฉลาก (Label) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน
ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (
Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม
ของสินค้านั้นๆโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น
2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้
   1. ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส
ที่จะต้องสัมผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น

   2. ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสัมผัสโดนน้ำ
หรือมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น 

ฉลากสินค้า ลาเบล แบบกระดาษไม่มีกาว

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท