ฉลาก (LABEL)


ฉลาก (Label) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีขนาดและเทคนิคการพิมพ์ที่แน่นอน
ทั้งนี้ ขนาดและรูปแบบของ ฉลาก (
Label) จะขึ้นอยู่กับ ภาพลักษณ์ และความเหมาะสม
ของสินค้านั้นๆโดยทั่วไปจะแบ่งเป็น
2 แบบหลักๆตามวัสดุที่ใช้
   1. ฉลากกันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่จำเป็นหรือมีโอกาส
ที่จะต้องสัมผัสน้ำเช่น แก้ว ขวด ยาสระผม เป็นต้น

   2. ฉลากไม่กันน้ำ นิยมใช้บนวัสดุที่ไม่มีโอกาสสัมผัสโดนน้ำ
หรือมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสน้อย เช่น ตุ๊กตา โทรศัพท์ เป็นต้น


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ ฉลาก ลาเบล (Label) ทุกชนิดฉลากสินค้า ลาเบล แบบกระดาษไม่มีกาว

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท