กระดาษหัวจดหมาย (Letter Head Paper)


กระดาษหัวจดหมาย (Letter Head Paper) มีไว้เพื่อเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ
การทำหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี
หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง
สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี
หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น
อนึ่งหัวจดหมายพึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร ซอง
 เป็นต้น


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ กระดาษหัวจดหมาย (Letter Head Paper)  ทุกชนิด 

กระดาษหัวจดหมาย

กระดาษหัวจดหมาย


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท