ปฏิทินโรงพิมพ์ประจำปี 2564


ปฏิทินตั้งโต๊ะ โรงพิมพ์บีพีเค พริ้นติ้ง ทำขนาด 6*8 นิ้ว โดยเน้นเป็นภาษาไทย มีวันพระ วันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างครบถ้วน 

ท่านสามารถ download ปฏิทินตั้งโต๊ะ โรงพิมพ์ บีพีเค 2564 ไปใช้ได้ฟรี โดยการคลิ๊กขวาที่ภาพ แล้วกด Save images as...  ได้ 
หรือสามารถเข้าไปดาวน์โหลด ที่ Google drive ตามลิงค์นี้  ปฏิทินโรงพิมพ์ บีพีเค 2564