แฟ้ม (Folder)


แฟ้ม (Folder) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะ เป็นกระดาษมีพับซองเป็นกระเป๋า
เพื่อใส่ใบแทรก โดยส่วนมากทำขนาดที่ใหญ่กว่ากระดาษ 
A4 
เล็กน้อยเพื่อให้ใส่กระดาษใบแทรก A4 เช่นใบเสนอราคา,
ใบโฆษณาสินค้าเป็นต้น
หากแต่ปัจจุบันมีเทคนิคมากมายในการผลิต แฟ้ม (Folder) 
ทั้งสามารถ บรรจุ เอกสาร CD Presentation และนามบัตร ไว้ด้วยกัน
ทั้งนี่เพื่อความสะดวกสบายของ ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการจัดเก็บอีกด้วย


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ แฟ้ม โฟล์เดอร์ (Folder) ทุกชนิดแฟ้ม โฟร์เดอร์

แฟ้ม โฟร์เดอร์

แฟ้ม โฟร์เดอร์

แฟ้ม โฟร์เดอร์


 

แฟ้ม โฟร์เดอร์กระดาษ


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท