ใบปลิว (Flyer)


ใบปลิว (Flyer)  คือ สื่อสิ่งพิมพ์ลงบนกระดาษ เพื่อโฆษณา ให้ข้อมูล สื่อสาร ชวนเชื่อกลุ่มเป้าหมาย
ให้กระทำหรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะพิมพ์หน้าเดียว หรือสองหน้า-หลังก็ได้
การโฆษณาอาศัยการแจกจ่ายตามสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายอาศัยอยู่ หรือตามที่พักอาศัยครัวเรือน

ใบปลิวที่ดีจะมีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงข้อดี นำไปสู่การขายสินค้า ซึ่งโดยปรกติแล้ว
ใบปลิวที่เรามักเห็นกันมากคือ ใบปลิวเงินกู้ แต่กระนั้นใบปลิวบางประเภทอาจจะจัดทำขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่ข้อมูลแบบเฉพาะกิจไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
โดยปรกติแล้วใบปลิวมักมีขนาด A4 หรือ A5 เพราะขนาดที่เหมาะสมสำหรับถือ พกพา หรือพับเก็บลงกระเป๋าถือได้สะดวก


ใบปลิว

 

ตัวอย่างใบปลิว

ตัวอย่างใบปลิว

ตัวอย่างใบปลิว

ตัวอย่างใบปลิว


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท