กระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  
(Writing Pad/Note pad) 


กระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  (Writing Pad/Note pad) คือ สมุดที่ใช้สำหรับจดบันทึกสิ่งต่างๆ
ในงานประจำวัน มีรูปแบบเหมือนสมุดและหนังสือ แต่สามารถที่จะฉีกกระดาษเนื้อในมาใช้


 

สมุดฉีก


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท