โปสการ์ด (Postcard)


โปสการ์ด (Postcard) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ มีลักษณะเป็นกระดาษแข็งหนา เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่ต้องการเรียกร้องความสนใจ หรือเพื่อแจ้งข่าวสาร เชื้อเชิญ หรือเป็นการเขียนความรู้สึกสั้นๆ ให้กับผู้รับ
ซึ่งโปสการ์ดสามารถแบ่งเป็นประเภทการ์ดย่อยๆ อาทิเช่น การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน การ์ดงานบวช การ์ดงานศพ การอวยพร
การ์ดอวยพรวันเกิด การ์ดวันพ่อ การ์ดวันแม่ ฯลฯ เป็นต้น ส่วนใหญ่นิยมพิมพ์ 4 สี 1 หน้า และ พิมพ์ 1 สี 1 หน้า


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ โปสการ์ด (Postcard)  ทุกชนิดโปสการ์ด

ตัวอย่าง Postcard

ตัวอย่างการ์ดแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการ์ดแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการ์ดแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการ์ดแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการ์ดแบบต่างๆ 

ตัวอย่างการ์ดแบบต่างๆ 


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท