ไดอารี่ (Diary) / สมุดโน้ต (Notebook)


ไดอารี่ คือ สมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นประจำวัน เนื้อโน้ตจะเป็น ปฏิทิน ตารางเวลา และมีเนื้อโน้ตสำหรับบันทึก
ส่วนสมุดโน้ต หรือโน้ตบุ๊คนั้น คือ สมุดบันทึกข้อความหรือข้อมูลทั่วไป โดยเนื้อโน้ตจะเป็นพื้นที่สำหรับเขียนทั้งเล่ม

โดยรวมไดอารี่/สมุดโน้ต (Diary/Notebook) คือ สมุดบันทึกที่ออกแบบใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกชนิดหนึ่งที่องค์กรส่วนใหญ่
มักจะสั่งทำเพื่อแจกจ่ายให้กับลูกค้า หรือบุคคลในองค์กรได้ใช้งานในการจดบันทึกต่างๆ
โดยภายในเล่มอาจจะเพิ่มข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับบริษัท หรือสินค้า รวมไปถึงความรู้ทั่วๆไป เช่น โน๊ต ปฏิทิน รายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อทำให้ไดอารี่หรือสมุดโน้ตนั้น มีจุดเด่นและแตกต่าง


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท