สติ๊กเกอร์กันปลอม (Void Sticker)

สติ๊กเกอร์กันปลอม (Void Sticker) สติกเกอร์ชนิดนี้ นิยมนำมาใช้ในสินค้าที่มีราคาสูง
แต่ราคาก็แพงสูงตามด้วยเช่นกันเช่น สติกเกอร์ Void กันปลอมสีเงินเงาและเงินด้านไม่มีลาย
สติกเกอร์กันปลอมลายเลเซอร์ "void if remove" เป็นต้น

คุณสมบัติ สามารถเปียกหรือโดนน้ำและทนต่อความร้อนได้ แต่ที่พิเศษ
คือ สติกเกอร์ชนิดนี้ เมื่อเวลาลอกออก จะยังคงทิ้งคราบของลายตัวอักษรไว้
และไม่สามารถนำไปติดซ้ำได้ เวลาโดนแสงไฟส่อง จะมองเห็นเป็นสีรุ้งๆ  
สติกเกอร์วอยด์กันปลอม  ใช้สำหรับติดรับประกันสินค้า
สติกเกอร์เมื่อติดแล้ว ไม่สามารถลอกออกได้ หากทำการลอดจะทิ้งคำว่า VOID
บนพื้นผิวนั้นๆ สามารถพิมพ์รูปแบบข้อความต่างๆ ได้ ตามต้องการ
ใช้สำหรับติดการรับประกันต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเลคทรอนิค
หรือสินค้าต้องระบุการรับประกัน เป็นต้น 


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ สติ๊กเกอร์กันปลอม (Void Sticker)  ทุกชนิด


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท