search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
 


 

การปรู๊ฟ (Proof)                                                                         

การปรู๊ฟ คือ การตรวจสอบตัวอย่างงานก่อนที่จะผลิตหรือพิมพ์จริง  โดยลูกค้าต้องทำการตรวจสอบและคอนเฟริ์มงานก่อนที่จะผลิตจริง สิ่งที่ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบ คือ เนื้อหาข้อความตัวสะกด สี การพับ การเข้าเล่ม การเรียงหน้า ความคมชัดของรูปภาพ เอฟเฟ็คต่างๆ ระยะตัดตก สำหรับการตัดเจียน อย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากการเตรียมไฟล์งานอาจจะต้องมีการขยับหรือแก้ไขอาร์ตเวิร์คในบางส่วนตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมไฟล์ให้พร้อมในการพิมพ์ ซึ่งลักษณะการปรู๊ฟงานพิมพ์ในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1 ปรู๊ฟออนไลน์ คือ ให้ลูกค้าตรวจสอบจากไฟล์งานสำเร็จที่พร้อมจะขึ้นทำเพลท โดยไฟล์งานที่นิยม คือ ไฟล์ PDF โดยวิธีการปรู๊ฟลักษณะนี้ โดยมากใช้ในการตรวจสอบข้อความตัวสะกด การเรียงหน้า ความคมชัดของรูปภาพ เอฟเฟ็คต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมที่สุด

ข้อดีของปรู๊ฟออนไลน์

·         สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัด

ข้อเสียของปรู๊ฟออนไลน์

·         เรื่องสีไม่สามารถเทียบกับหน้าจอได้ เนื่องจากหน้าจอแสดงผลด้วยแสง Red Green Blue

2 ปรู๊ฟดิจิตอล เป็นการปรู๊ฟโดยการพิมพ์ผ่านเครื่องดิจิตอลปริ้นต์ เป็นปรู๊ฟที่นิยมใช้หลังจากมีการปรู๊ฟออนไลน์แล้ว เพื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง

ข้อดีของปรู๊ฟดิจิตอล

·         ประหยัด และเห็นภาพใกล้เคียงกับงานจริง 80-90%

ข้อเสียของปรู๊ฟดิจิตอล

·         ต้องใช้เวลาในการทำปรู๊ฟ และทำการรับส่งปรู๊ฟ

·         เสียค่าใช้จ่าย

·         ความใกล้เคียงของสีระหว่างงานปรู๊ฟกับงานพิมพ์จริง อยู่ที่ประมาณ 85-90%

3 ปรู๊ฟหน้าแท่น คือ การยืนดูสีหน้าแท่นพิมพ์ ความแม่นยำมากที่สุดในการดูสีงานพิมพ์ ใช้สำหรับงานที่มีความจำเป็นเรื่องสีจริงๆ งานที่ได้จะออกมาคุณภาพ 95-97% จากคอนเฟริ์มปรู๊ฟ กระดาษที่ใช้เป็นของจริง และเพลทที่ใช้ในงานจริง งานที่ใช้การปรู๊ฟหน้าแท่น โดยมากเป็นงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ งานยาต่างประเทศ เป็นต้น

ข้อดีของปรู๊ฟหน้าแท่น

·         งานไม่ผิดไม่เพี้ยน เพราะเช็คได้ทุกอย่างเหมือนการพิมพ์จริงๆ

 ข้อเสียของปรู๊ฟหน้าแท่น

·         ลูกค้าต้องคอนเฟริ์ม การตรวจเช็คแบบก่อน และมัดจำก่อน ทางโรงพิมพ์ถึงจะทำเพลทได้

·         ลูกค้าต้องคอนเฟริ์มการพิมพ์อีกรอบ หน้าแท่นพิมพ์ ไม่สั่งระงับ หรือถอดเพลท

·         ไม่สามารถแก้ไขแบบได้แล้ว ถ้าต้องการแก้ไขทางลูกค้าต้องจ่ายค่าเพลทใหม่ทั้งหมด

·         ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกงานหน้าแท่นได้ เพราะโรงพิมพ์ ออร์เดอร์กระดาษโดยเฉพาะมาให้แล้ว

·         ลูกค้าต้องมาถึงที่โรงพิมพ์และต้องอยู่ตรวจสอบจนกว่างานจะเป็นที่พอใจ

 

4 ปรู๊ฟเพลท คือ การปรู๊ฟที่ลูกค้าต้องการแม่นยำกว่าดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้ว งานที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับงานจริง 85-95 % ปรู๊ฟจริงจะทำเพลทจริงแล้ว ใช้เครื่องปรู๊ฟที่เลียนแบบเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทในการทำปรู๊ฟ งานที่ได้จะใกล้เคียงเครื่องออฟเซ็ท เหมาะสำหรับงานที่ต้องการดูสี

ข้อดีของปรู๊ฟจริง

·         ปรู๊ฟลงบนกระดาษจริงๆ

·         ปรู๊ฟที่ได้จะได้สีที่ใกล้เคียงกับงานพิมพ์ออฟเซ็ท

·         ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามายืนหน้าแท่นเพื่อตรวจสอบ

ข้อเสียของปรู๊ฟจริง

·         มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

·         ต้องใช้เวลาในการปรู๊ฟจริงขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษ

·         ลูกค้าต้องคอนเฟริ์มการตรวจเช็คแบบก่อน และมัดจำก่อน ทางโรงพิมพ์ถึงจะทำเพลทได้

·         ไม่สั่งระงับ หรือแก้ไขงาน มิฉะนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำเพลทใหม่และปรู๊ฟใหม่

 

อัตราส่วนในการปรู๊ฟงานพิมพ์ของลูกค้า

1.       ปรู๊ฟออนไลน์ 65%

2.       ปรู๊ฟดิจิตอล 34.5%

3.       ปรู๊ฟหน้าแท่น 0.4%

4.       ปรู๊ฟจริง 0.01%

 

 

 


 


 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic