สติ๊กเกอร์เปลือกไข่ (Warranty Sticker)

สติ๊กเกอร์เปลือกไข่ (Warranty Sticker)  สติกเกอร์ชนิดนี้ นิยมนำมาใช้ในสินค้าที่มีราคาสูง
แต่ราคาก็แพงสูงตามด้วยเช่นกันสติกเกอร์กันปลอม ป้องกันการถูกลอก ลอกออกแล้ว
สติกเกอร์เปลือกไข่ ลอกออกแล้วแตกเหมือนเปลือกไข่ 
เป็นสติ๊กเกอร์วอยด์ที่แกะไม่ได้ แกะแล้วจะแตกทันที

สติ๊กเกอร์วอยด์ (Stiker void)  เป็นสติ๊กเกอร์พิเศษที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะงาน ติดสติ๊กเกอร์เพื่อบ่งบอกที่มา
ติดเพื่อรับประกันสินค้า ป้องการการปลอมแปลง ป้องกันการแกะ หรือแล้วแต่จุดประสงค์ของผู้ใช้  
ใช้ได้กับทุกกลุ่มธุรกิจ ทุกกลุ่มสินค้า เช่น ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สินค้าไอที กล้องถ่ายรูป กล้องวงจรปิด มือถือ
อุปกรณ์แก๊สรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์จานดาวเทียม บัตร หรือสลากต่างๆสติ๊กเกอร์วอยด์ สติ๊กเกอร์เปลือกไข่

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท