หนังสือสวดมนต์


 หนังสือสวดมนต์ (Prayer Book) ทางโรงพิมพ์รับจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์ทุกชนิด

การสวดมนต์นั้น ถ้าจะให้ได้ผลเต็มความหมายจริง ก็เป็นการสาธยาย โดยมีมนสิการ คือมีสตินึกทันตามทันอยู่กับถ้อยคำตามวาจาที่สาธยาย ในใจก็มนสิการคือใส่ใจพิจารณามองเห็นความหมาย ให้ได้ปัญญารู้เข้าใจธรรม แล้วซาบซึ้งใจได้ปีติไปได้วยถ้าไม่ได้มนสิการ แต่สาธยายไป โดยมีสติกำกับใจอยู่กับการสวดคำสวดที่รู้อยู่ว่าเป็นเรื่องพระรัตนตรัย ว่าด้วยสิ่งที่ดีงามประเสริฐ แถมมีบรรยากาศที่เป็นบุญเป็นกุศล ในขณะที่ปากสวดไป ใจก็สงบปลาบปลื้มเอิบอิ่มยินดีมีปีติปราโมทย์ตลอดเวลาที่สวดอยู่นั้น แม้จะขาดผลทางปัญญา แต่ก็ได้ผลดีงามทางจิตใจ ช่วยเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเป็นสมาธิ อานิสงส์ของการถวายหนังสือสวดมนต์ บุญบารมีมากแถมทำให้เรามีความสมบูรณ์พูนสุข พ้นจากความทุกข์ ไร้โรคภัยไข้เจ็บ นอกจากได้กับตัวเราแล้วยังเผื่อแผ่ไปถึงคนครอบครัวให้มีความสุขอีกด้วย

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์  หนังสือสวดมนต์ทุกชนิด

ประเภทหนังสือสวดมนต์นั้น สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. การจัดทำหนังสือสวดมนต์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน
การจัดทำหนังสือสวดมนต์เพื่อแจก เป็นธรรมทาน โดยปกติ จะนิยมทำแจก เนื่องในโอกาสปีใหม่ โอกาสวันสงกรานต์ โอกาสเทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลออกพรรษา วันคล้ายวันเกิดและตามวันสำคัญตามประเพณีไทยต่างๆ  ซึ่งการจัดทำหนังสือในรูปแบบนี้ ก็จักนิยม แจกหนังสือสวดมนต์ ซึ่งอาจจะมีใบแทรกแปะหน้าลงไปในหน้าด้านในของหนังสือว่า จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยชื่อผู้ใดเป็นผู้จัดพิมพ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ ก็จักขออุทิศกุศล บุญ และบารมี แด่คนที่รักหรือบุคคลที่ล่วงลับไป

2. การจัดทำหนังสือเพื่อใช้งาน 
การจัดทำหนังสือเพื่อใช้สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น โดยมากจะเป็นทางวัดที่ทำ หรือทางญาติโยมสาธุบุญที่มีจิตศรัทธาทำถวายให้วัดเพื่อใช้ในการสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ ท่านที่ประสงค์จะจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นที่ระลึกในทุกโอกาสของงานประเพณี เช่น งานศพ งานวันเกิด งานแต่ง งานบวช และที่ระลึกเนื่องในงานอื่นๆ อีกมากมาย หรือจัดแจกเป็นธรรมทานและธรรมบรรณาการ แม้กระทั่งจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เพื่อเป็นอนุสรณ์ พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานเนื่องใน โอกาสต่างๆ สามารถส่งไฟล์สั่งผลิต หรือสอบถามราคามาได้ที่ Line@bpkprinting

หมายเหตุ ทางโรงพิมพ์ไม่มีหนังสือสวดมนต์แบบสำเร็จรูปจำหน่าย เป็นงานสั่งผลิตเท่านั้น งานแบบสำเร็จรูปที่เป็นของโรงพิมพ์อื่นๆ หรือสำนักพิมพ์อื่นๆ ทางสำนักพิมพ์ของเราไม่สามารถทำได้ ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่เป็นผู้ผลิตหนังสือสวดมนต์นั้นๆ ได้เลย จะได้ราคาที่ถูกกว่าที่มาให้ทางเราผลิตให้

Project Image
TEXT

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท