ขบวนการหลังการพิมพ์

(After Press Process)

 
ขบวนการหลังการพิมพ์ (After Press Process)  งานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ จึงต้องผ่านขบวนการบางอย่างเสียก่อน
 
 


การตกแต่งผิวชิ้นงาน (Surface Decoration) งานพิมพ์บางงานต้องการการเคลือบผิวเพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน เช่นเพื่อป้องกันการขีดข่วน ป้องกันความชื้น ต้องการความสวยงาม เป็นต้น การเคลือบผิว (Coating) การเคลือบผิวมีหลายวิธีเช่นการเคลือบวาร์นิช วาร์นิชด้าน วาร์นิชแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water based varnish) การเคลือบยูวี ยูวีด้าน การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้าน การเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) การเคลือบวาร์นิชจะให้ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวีซีเงาจะให้ความเงามากที่สุด  การเคลือบที่ใช้บ่อยคือ
  • การเคลือบ UV (การเคลือบมันทั้งใบ) ที่ประหยัดและให้ความเงางามเป็นสารเคลือบบนกระดาษ คล้ายกับเราเทน้ำยาลงหน้ากระดาษ แล้วปาดน้ำยาให้เรียบ แล้วอบให้แห้ง ช่วยเรื่องความเงางาม กันน้ำได้ระดับหนึ่ง
  • การเคลือบ PVC ใส เป็นการเคลือบพลาสติก PVCบนเนื้อกระดาษ ให้ความมันเทียบเท่า การเคลือบ UV และเงากว่า ทนทาน กันน้ำได้เยอะ แต่ราคาจะแพงกว่า
  • การเคลือบ PVC ด้าน เป็นการเคลือบผิว (Coating) การเคลือบผิวมีหลายวิธีเช่นการเคลือบวาร์นิช วาร์นิชด้าน วาร์นิชแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water based varnish) การเคลือบยูวี การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้าน
  • การเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) การเคลือบวาร์นิชจะให้ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวีซีเงาจะให้ความเงามากที่สุด
 
การรีด/ปั๊มแผ่นฟอล์ย (Hot Stamping) ได้แก่การปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอล์ยไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปตามแบบปั๊ม มีทั้งการปั๊มฟอล์ยเงิน/ทอง ฟอล์ยสีต่าง ๆ ฟอล์ยลวดลายต่าง ๆ  ฟอล์ยฮาโลแกรม เป็นต้น
 
การปั๊มนูน/ปั๊มลึก (Embossing/Debossing) คือการปั้มให้ชิ้นงานนูนขึ้นหรือลึกลงจากผิวเป็นรูปร่างตามแบบปั๊ม เช่นการปั๊มนูนตัวอักษร สัญลักษณ์
 
การขึ้นรูป (Forming) ได้แก่ การตัดเจียน เช่นงานทำฉลาก การขึ้นเส้นสำหรับพับ การปั๊มเป็นรูปทรง/การไดคัท เช่นงานทำกล่อง งานเจาะหน้าต่างเป็นรูปต่าง ๆ การพับ การม้วน เช่นงานทำกระป๋อง การทากาวหรือทำให้ติดกัน เช่นงานทำกล่อง งานทำซอง การหุ้มกระดาษแข็ง เช่นงานทำปกแข็ง งานทำฐานปฏิทิน 
 
การทำรูปเล่ม (Book Making) เป็นขบวนการสำหรับทำงานประเภทสมุด หนังสือ ปฏิทิน กระดาษก้อน ฯลฯ มีขั้นตอน คือ
  • การตัดแบ่ง เพื่อแบ่งงานพิมพ์ที่ซ้ำกันในแผ่นเดียวกัน
  • การพับ เพื่อพับแผ่นพิมพ์เป็นหน้ายก
  • การเก็บเล่ม เพื่อเก็บรวมแผ่นพิมพ์ที่พับแล้ว/หน้ายกมาเรียงให้ครบเล่มหนังสือ
  • การเข้าเล่ม เพื่อทำให้หนังสือยึดติดกันเป็นเล่ม มีวิธีต่าง ๆ คือ การเย็บด้วยลวด เย็บมุงหลังคา การไสสันทากาว การเย็บกี่ทากาว การเย็บกี่หุ้มปกแข็ง การเจาะรูร้อยห่วง เมื่อผ่านการยึดเล่มติดกัน ก็นำชิ้นงานมาตัดเจียนขอบสามด้านให้เรียบเสมอกันและได้ขนาดที่ต้องการ (ยกเว้นงานทีเย็บกี่หุ้มปกแข็งและงานที่เจาะรูร้อยห่วงจะผ่านการตัดเจียนก่อนเข้าเล่ม)
 
ไม่ว่าท่านกำลังเริ่มใช้สิ่งพิมพ์หรือกำลังหางานพิมพ์อยู่หรือมีปัญหางานพิมพ์ โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้งของเรา ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะส่งมอบรวดเร็ว งานพิมพ์มีคุณภาพ ในราคาที่ถูก ยินดีให้คำปรึกษาครับ

ภาพตัวอย่างขบวนการหลังงานพิมพ์

Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image
Project Image

การเคลือบผิวงานพิมพ์เป็นขั้นตอนที่จบงานพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว หรือกระบวนการหลังการพิมพ์ (Post Press) ซึ่งการเคลือบงานพิมพ์อีกชั้นจะช่วยสร้างพื้นผิวที่ดี ทำให้ชิ้นงานมีความคงทน และมีสีสันที่สดใสยาวนานมากยิ่งขึ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม >>