กระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  
(Writing Pad/Note pad) 


กระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  (Writing Pad/Note pad) คือ สมุดที่ใช้สำหรับจดบันทึกสิ่งต่างๆ
ในงานประจำวัน มีรูปแบบเหมือนสมุดและหนังสือ แต่สามารถที่จะฉีกกระดาษเนื้อในมาใช้


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง รับทำ รับพิมพ์ กระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  (Writing Pad/Note pad)  ทุกชนิดสมุดฉีก


สเปคงานทั่วไปกระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  (Writing Pad/Note pad)

 


สเปคงานทั่วไปกระดาษโน้ต/ กระดาษก้อน/ สมุดฉีก  (Writing Pad/Note pad)


โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง

มาที่เดียว ได้ครบทุกงานพิมพ์ ออฟเซ็ท ดิจิตอล อิงค์เจ็ท