แกรมกระดาษ
 
แกรม(gsm) กระดาษคืออะไร ?

หลายคนคงสงสัย เวลาเราไปซื้อกระดาษขนาดต่างๆ หรือที่นิยมอย่างกระดาษ A4 นั้น ก็จะมี แกรม (gsm) เป็นหน่วยให้เราเลือกซื้อ แต่รู้ไหมว่า แกรม (gsm) ของกระดาษ คืออะไร?
          แกรม (gsm) ย่อมาจาก Gram Per Square Metre ของกระดาษ คือ น้ำหนักกระดาษ แต่เป็นน้ำหนักความหนาของกระดาษ โดยมีหน่วยวัดเป็น กรัม : กระดาษขนาด 1 ตรม. หรืออธิบายได้อีกอย่าง แกรม (gsm) ก็คือ หน่วยที่เรานั้นใช้วัดมวลของกระดาษนั่นเอง ซึ่งทำให้ทราบว่ากระดาษที่มีพื้นที่ 1 x 1 ม. นั้น เมื่อนำมาชั่ง จะมีน้ำหนักกี่กรัมแกรม (gsm)
 
 

paper-gsm
 
ตัวอย่าง
กระดาษ 80gsm = กระดาษน้ำหนัก 80 กรัม/1 ตรม.
          สาเหตุที่เราต้องมีหน่วยวัดน้ำหนักกระดาษ เพราะกระดาษแต่ละชนิดมีความบางมาก ทำให้การวัดความหนาค่อนข้างยาก เราจึงใช้การวัดน้ำหนักกระดาษแทน ตามหลักการที่กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยว่า กระดาษหนาย่อมมีน้ำหนักมากกว่ากระดาษบาง จึงเป็นที่มาของคำว่า แกรม (gsm)
 
          ดังนั้นการเลือกใช้กระดาษ จึงควรคำนึงถึงสิ่งพิมพ์ที่เราจะใช้งาน เช่น สมุดโน้ต สมุดฉีก ควรเลือกใช้กระดาษ 65-90 แกรม (gsm) สิ่งพิมพ์โปสเตอร์ หรืองานพิมพ์ Offset 4 สี ควรใช้กระดาษ 120-160 แกรม (gsm) และใบเสร็จรับเงิน ที่เราต้องการเขียนแล้วสามารถทะลุผ่านไปอีกหน้าหนึ่งได้ ก็ควรใช้กระดาษบางๆ แกรม (gsm) น้อยๆ อย่างเช่น 50 แกรม (gsm)