search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
 

 พิมพ์กระดาษหัวจดหมาย

พิมพ์ กระดาษหัวจดหมาย (Letter Head Paper) มีไว้เพื่อเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ การทำกระดาษหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี  กระดาษหัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งกระดาษหัวจดหมายพึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร ซอง เป็นต้น


 

 กระดาษหัวจดหมาย (Letter Head Paper)

กระดาษหัวจดหมาย (Letter Head Paper) มีไว้เพื่อเขียนจดหมาย ประกาศ หรือเตรียมเอกสารต่าง ๆ การทำหัวจดหมายมีทั้งทำอย่างประหยัด พิมพ์สีเดียวหรือสองสี  หัวจดหมายสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถบรรจุภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ ได้ และสามารถจัดพิมพ์แบบสอดสี หากออกแบบให้สวยงานดูแปลกตา ย่อมนำภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร/สินค้า/บริการนั้น อนึ่งหัวจดหมายพึงมีรูปแบบในแนวเดียวกันกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร ซอง เป็นต้น


 

ขนาด

• ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว

กระดาษ

• กระดาษปอนด์เนื้อดี 70-80 แกรม หรือกระดาษลายพิเศษ,

• กระดาษรีไซเคิล

 
ระบบพิมพ์

• ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4สี หรือตามต้องการ

 
เทคนิคพิมพ์พิศษ 

·     • เดินทอง(Hot Stamp)    

·     • ปั๊มนูน(Embossing)

 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic