search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
 

 พิมพ์บิลเล่ม พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ใบส่งของ พิมพ์แบบฟอร์ม
โรงพิมพ์รับพิมพ์บิลเล่ม ให้บริการด้านการออกแบบ ดราฟท์แบบจากบิลเก่า และพิมพ์บิลเล่ม ใบเสร็จ ใบส่งของ ตามความต้องการของธุรกิจลูกค้า สามารถพิมพ์ได้ บิลเงินสด บิลคาร์บอน สามารถเลือกทำได้ทั้งเข้าเล่มแบบสันกาว เย็บแม็ก รันนัมเบอร์ ทำปรุฉีก รับพิมพ์บิลเล่ม 

 

 บิลเล่ม (แบบฟอร์มชนิดเข้าเล่ม)


บิลเล่ม หรือแบบฟอร์มชนิดเข้าเล่มนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้ ก่อนที่จะจัดทำแบบฟอร์มใด ๆ ควรศึกษาดูระบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะใช้ ควรดูในภาพรวม ดูการไหลของข้อมูล ความจำเป็นในการใช้ และควรวางผังงานให้ดีเนื่องจากการกรอกเอกสารและการจัดทำเอกสารให้มีคุณค่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา อย่างไรเสียหากมีการจัดการที่ดี เอกสารที่ใช้งานก็จะให้ข้อมูลและรายงานที่เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ ตลอดจนลดการสูญเสียต่าง ๆ ได้ เอกสารบางประเภท เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ต้องมอบให้แก่บุคคลภายนอก สามารถบรรจุภาพหรือข้อความโฆษณาได้ อนึ่งการจัดทำเอกสารที่ดูดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ
  

 
ขนาด

ขนาดที่นิยมใช้ 
- ขนาด A4   21x29.7 cm.
- ขนาด A5  21x14.8 cm. 

กระดาษ


กระดาษพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อความสำหรับเขียนหรือพิมพ์ทับ
แยกเป็น แบบ 
1. 
แบบสอดคาร์บอนเองใช้กระดาษปอนด์แบงค์สีแอร์เมล์ปรู๊ฟ สามารถพิมพ์ติดตั้งแต่ 2-5 ชั้น 
2 .
แบบเคมีในตัวพิมพ์ติดในตัว มี สี ขาว,ฟ้าชมพูเขียวเหลือง สีอื่นต้องใช้วิธีพิมพ์ย้อมสี
สามารถพิมพ์ติดตั้งแต่ 2-7 ชั้น

ระบบพิมพ์

ระบบออฟเซท 1-4 สี หรือตามต้องการ

ประกอบ

เย็บเล่มแบบกาวหัว 

 

 
 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic