search  
 
-A +A
 
www.bpkprinting.com
   
 
  
      ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ยังได้คำนึงถึงความสำคัญด้านคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์และการบริการ โดยทางโรงพิมพ์ของเราจึงได้พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพในการผลิตเทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล  ISO900และยังได้พัฒนาระบบในความปลอดภัยในสุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากล ISO14001

นอกจากนี้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทางโรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ยังมีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวอนามัย คือ RoHS และ REACH อีกด้วย สำหรับลูกค้าที่ต้องส่งสินค้าไปยังยุโรป (EU Zone) ผลิตภัณฑ์ของท่านและส่วนประกอบต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ คู่มือ สติ๊กเกอร์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวอนามัย (RoHS และ REACH) มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศในยุโรปได้ ซึ่งทาง โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง ของเราได้จัดวางระบบในการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อให้ได้มาตรฐานนี้ โดยได้เลือกใช้และผลิตสิ่งพิมพ์ให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวอนามัย (RoHS และ REACH)ทั้งระบบ ดังนั้น ถ้าท่านต้องติดต่อลูกค้าในฝั่งยุโรป ทางเรายินดีเป็นโรงพิมพ์คู่ค้าในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานเหล่านี้ให้กับท่าน ในราคาที่เทียบเท่ากับการสั่งพิมพ์ในโรงพิมพ์ที่ไม่ได้มาตรฐานเหล่านี้

โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้ง  ของเรา ได้พัฒนาระบบคุณภาพในการผลิตและบริการสิ่งพิมพ์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลระดับโลกแล้ว แต่เราก็ยังคงไว้ซึ่งราคาที่เท่ากับหรือถูกกว่าโรงพิมพ์ทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถได้รับสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม มาตรฐานระดับสากลในต้นทุนที่เท่าเดิมได้

 

 หลักการเลือกโรงพิมพ์

ก่อนที่จะเลือกโรงพิมพ์ ท่านต้องดูก่อนว่างานพิมพ์ของท่านเหมาะสมกับระบบการพิมพ์อะไร ซึ่งประเภทของการพิมพ์ที่แบ่งตามลักษณะของการพิมพ์สามารถจัดได้เป็นดังนี้  อ่านต่อ....


 ISO9001 มาตรฐานเพื่อคุณภาพ (Quality Management System : QMS)

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อ่านต่อ...


ISO 14001 มาตรฐานการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อ
(Environmental Management System)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ อ่านต่อ...


 RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU)  อ่านต่อ..


 Reach ระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
(
Registration, Evaluation, and Authorization of Chemicals)

 จากข่าวผลิตภัณฑ์นมที่ไม่ได้มาตรฐานของจีนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศจีนหลายคน และส่งผลต่อการนำเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์นมของประเทศต่างๆ  อ่านต่อ....


 ประเภทของงานพิมพ์

 Leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว) แผ่นพับ/ใบปลิว มีลักษณะเป็นแผ่น ๆ พิมพ์ลงบนกระดาษบางขนาดไม่ใหญ่มาก  แผ่นพับ อ่านต่อ...

การออกแบบและเตรียมไฟล์เพื่อจัดพิมพ์

งานออกแบบเป็นเรื่องที่สื่อสารกันได้ยาก เพราะรสนิยมของแต่ละบุคคลแต่ละท่านแตกต่างกันไป งานหนึ่งคนหนึ่งว่าสวย  อีกคนว่าไม่สวย อ่านต่อ...

ขนาดของกระดาษ

เนื่องจากมีการใช้กระดาษกันอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานของขนาดกระดาษขึ้นนอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานด้านอื่น ๆ อ่านต่อ...


 ชนิดของกระดาษ


การจำแนกกระดาษสามารถจัดแบ่งได้หลายวิธี ในที่นี้จะจัดแบ่งชนิดของกระดาษที่ใช้ในวงการพิมพ์ ซึ่งสามารถรวบรวมได้ดังนี้
 อ่านต่อ...

  สี

เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และไม่ควรยึดติดกับสิ่งเปรียบเทียบ 100% ลูกค้าต้องเข้าใจว่าเรื่องสี ต้องมีการ error ไม่ได้แม่นยำ 100%  การพิมพ์ออฟเซ็ทยอดสั้น 
ความใกล้เคียงของสี 
 อ่านต่อ...

 การปรู๊ฟ (Proof)

การปรู๊ฟ คือ การตรวจสอบตัวอย่างงานก่อนที่จะผลิตหรือพิมพ์จริง  โดยลูกค้าต้องทำการตรวจสอบและคอนเฟริ์มงานก่อนที่จะผลิตจริง 
อ่านต่อ...

 ขบวนการหลังการพิมพ์ (After Press Process) 

งานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ จึงต้องผ่านขบวนการบางอย่างเสียก่อน  อ่านต่อ....
 


 
  |
| | | |  
  ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
บริษัท บีพีเค พริ้นติ้ง จำกัด
525/20-23, 56 ซอยสุขสวัสดิ์ 16 ถนนสุขสวัสดิ์
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กทม. 10150
Tel : 02-476-9490, 02-468-2072, 02-468-9483, 02-476-9489 Fax: 02-877-3920
Email : print@bpkprinting.com
 
  Web hosting | Website เว็บไซต์สำเร็จรูป by Ninenic