ประเภทของงานพิมพ์
 
ประเภทของงานพิมพ์
ก่อนที่จะเลือกโรงพิมพ์ ท่านต้องดูก่อนว่างานพิมพ์ของท่านเหมาะสมกับระบบการพิมพ์อะไร ซึ่งประเภทของการพิมพ์ที่แบ่งตามลักษณะของการพิมพ์สามารถจัดได้เป็นดังนี้
 งานพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์
Leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว) แผ่นพับ/ใบปลิว มีลักษณะเป็นแผ่น ๆ พิมพ์ลงบนกระดาษบางขนาดไม่ใหญ่มาก  แผ่นพับหรือใบปลิวถือสื่อสิ่งพิมพ์ออฟเซ็ทอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับงานประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้าและบริการ ข้อได้เปรียบของงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว คือ ประหยัดค่าใช้จ่าย คล่องตัว สามารถแจกจ่ายได้ในวงกว้างด้วยงบประมาณที่จำกัด เหมาะสำหรับการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ เช่น การส่งเสริมการขาย การนำเสนอรายการลด แลก แจก แถมหรือรายการโปรโมชั่นของสินค้าและบริการต่างๆ ทุกชนิด แผ่นพับ/ใบปลิว อาจมีการพิมพ์สีเดียว สองสี หรือหลากสี มักพิมพ์ด้วยระบบ แผ่นพับ/ใบปลิว อาจมีการพับครึ่ง พับสองทบ หรือหลายทบเพื่อให้ดูกะทัดรัด  แผ่นพับ/ใบปลิว เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้แจกถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง สามารถแจก ณ จุดขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้า จะใช้พนักงานเป็นผู้แจก แผ่นพับ/ใบปลิว หรือวางในจุดที่ผู้สนใจสามารถ หยิบ แผ่นพับ/ใบปลิว เองก็ได้ เนื้อหาใน แผ่นพับ/ใบปลิว มักจะเป็นคำโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ หรืออาจบรรยายรายละเอียดของสินค้า/บริการต่าง ๆ
 
Brochures สิ่งพิมพ์โบชัวร์ มักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปและมักมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของ โบชัวร์ เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม และสินค้า/บริการต่าง ๆ คำว่า "โบชัวร์" นั้นเป็นที่มาจากภาษาฝรั่งเศส โดยใช้เรียกทับศัพท์ของสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ในความหมายที่แท้จริงแล้ว โบชัวร์ หมายความถึงหนังสือเล่มเล็กซึ่งก็หมายถึงจะต้องมีการเย็บเล่มเข้าด้วยกันนั่นเอง การแจกจ่าย โบชัวร์ สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับการแจกจ่าย แผ่นพับ/ใบปลิว และเนื้อหาใน โบชัวร์ ก็มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ ตลอดจนบรรยายรายละเอียดของสินค้า/บริการต่าง ๆ เช่นเดียวกับ แผ่นพับ/ใบปลิว แต่ โบชัวร์ สามารถให้รายละเอียดและแสดงภาพได้ดีกว่า แผ่นพับ/ใบปลิว จุดหนึ่งที่ โบชัวร์ ต่างจาก แผ่นพับ/ใบปลิว ก็คือ แผ่นพับ/ใบปลิว มักใช้เป็นงานเฉพาะกิจ ใช้ในช่วงสั้น ๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การแนะนำสินค้าในช่วงต้น ส่วน โบชัวร์ มักใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
 
Catalogues แคตตาล็อก เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเป็นเล่ม แคตตาล็อก มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า/บริการ มักมีภาพสินค้า มีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้า/การบริการเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา มักพิมพ์ด้วยระบบ offset สี่สีสวยงาม ทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนา ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บ  แคตตาล็อก บางเล่มบรรจุสินค้า/บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้หนังสือมีความหนามาก แคตตาล็อก มีผลต่อการจำหน่ายสินค้า/บริการค่อนข้างสูง การจัดทำ แคตตาล็อก จึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก
 
Magazines/Journals นิตยสาร/วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบัน  นิตยสาร/วารสารอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ การพิมพ์  นิตยสาร/วารสารมักใช้ระบบ offset สีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน นิตยสาร/วารสารจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการใน นิตยสาร/วารสารจัดทำได้โดยแทรกหน้าโฆษณาบนปกหลังปกด้านในหรือตามหน้าต่างภายในเล่ม ซึ่งผู้ลงโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของ นิตยสาร/วารสารตามแต่จะตกลงกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำโฆษณาแฝงในบทความต่าง ๆ ของ นิตยสาร/วารสารซึ่งก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง
 
Posters  โปสเตอร์ เป็นสิ่งพิมพ์แผ่นเดียว ขนาดของ โปสเตอร์ ที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปอยู่ที่ 24x36 นิ้วหรือใกล้เคียง แต่ โปสเตอร์ ก็มีขนาดหลากหลาย บางชิ้นเล็กเท่าขนาด A4 หรือเล็กกว่า โดยปกติ โปสเตอร์ จะมีการพิมพ์หน้าเดียว ซึ่งอาจพิมพ์สีเดียวหรือพิมพ์สอดสีด้วยระบบoffset  ระบบ inkjet ยังมีโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ จะพิมพ์โดยใช้ระบบ screen หรือระบบ inkjet  โปสเตอร์ มักติดตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ผนัง ตู้กระจก เสาไฟฟ้า ฯลฯ  โปสเตอร์ ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานดนตรี ภาพยนตร์ งานนิทรรศการ  ฯลฯ การจัดทำ โปสเตอร์ ให้ประสบความสำเร็จจำต้องแสดงภาพให้น่าสนใจ และเนื้อหาต้องกระชับ มีหัวเรื่องเด่นสดุดตา สามารถเข้าใจได้ในช่วงเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากผู้พบเห็นที่สัญจรไปมามีเวลาค่อนข้างสั้น การพิมพ์ที่ดีมีส่วนทำให้ โปสเตอร์ นั้น ๆ ดูเด่นและดึงดูดความสนใจได้ดี นอกจากนี้ โปสเตอร์ ที่สวยงามและ โปสเตอร์ ที่มีชื่อเสียงจะมีคนเก็บสะสม นักสะสม โปสเตอร์ บางรายจะเก็บ โปสเตอร์ เก่ามาใส่กรอบรูปติดแสดงข้างผนัง
 
Cards/Postcards  การ์ด/โปสการ์ด เป็นสิ่งพิมพ์กระดาษหนามีขนาดเล็ก มีการพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้า การ์ด/โปสการ์ด มักพิมพ์ด้วยระบบ offset สีเดียวหรือหลายสีก็ได้ สิ่งพิมพ์ การ์ด/โปสการ์ด มีการจัดทำไปใช้ในหลายโอกาส เช่น งานพิมพ์ การ์ด แนะนำสินค้า/บริการ งานพิมพ์ การ์ด สำหรับเทศกาลต่าง ๆ (การ์ด อวยพร การ์ด ส.ค.ส. การ์ดเชิญ การ์ด แต่งงานฯลฯ) งานพิมพ์ การ์ด ปฏิทิน งานพิมพ์ การ์ด ส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น การพิมพ์ การ์ด ที่ดีจะทำให้ การ์ด นั้นน่าสนใจและสะดุดสายตาโดยเฉพาะ การ์ด แนะนำสินค้า/บริการซึ่งถ้ามีการออกแบบที่ดีประกอบกับการพิมพ์ที่มีคุณภาพจะทำให้ การ์ด นั้นประสบความสำเร็จ ยังผลให้การขายสินค้า/บริการนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จด้วย
 
ปฏิทินตั้งโต๊ะและพิมพ์ปฏิทินทุกรูปแบบ  (Calendar) ปฏิทินที่จัดทำขึ้นโดยทั่วไปใช้สำหรับแจกโดยมีพื้นที่บางส่วนในแต่ละหน้าเป็นส่วนของการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินที่มีคุณภาพและดูดีจะมีผู้นำมาใช้สอยอย่างกว้างขวางเป็นสื่อในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่คุ้มค่า โรงพิมพ์ของเราสามารถจัดทำพิมพ์ปฏิทินตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยคุณภาพที่อยู่ในระดับแนวหน้าในราคาที่ย่อมเยา โรงพิมพ์ของเรายังรับบริการการออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คถ่ายภาพในราคาที่เป็นกันเอง ดูรายละเอียดพิมพ์ปฏิทินทั้งหมด
 
 
พิมพ์สิ่งพิมพ์สำนักงาน
เป็นงานพิมพ์ที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์สำนักงานทั้งหมด ซึ่งรวมถึง นามบัตร หัวจดหมาย และซองต่าง แฟ้ม แบบฟอร์มต่างๆของบริษัท
 
งานพิมพ์แบบฟอร์ม (Form Printing) งานพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานจะมี 2 ประเภท คือ แบบเป็นแผ่นซึ่งจะจัดเป็นชุด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) หรือเก็บรวมเป็นเล่ม  และแบบเป็นฟอร์มต่อเนื่องสำหรับใช้กับพริ้นท์เตอร์ งานพิมพ์แบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ของเราจะคมชัด สะอาดและประณีต เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ดูรายละเอียดงานพิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมด
 
พิมพ์นามบัตร (Name Card Printing) ปัจจุบันนามบัตรมีส่วนสำคัญต่อภาพพจน์ของเจ้าของ มีการพิมพ์นามบัตรสอดสี แสดงภาพและสินค้าซึ่งช่วยในการส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าการพิมพ์นามบัตรจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบนามบัตรสำหรับลูกค้าทั่วไปด้วยความยินดี ดูรายละเอียดพิมพ์นามบัตรทั้งหมด
 
พิมพ์ซองจดหมาย/พิมพ์หัวจดหมาย (Letter Head Printing) บริการพิมพ์หัวจดหมายหรือพิมพ์ซองจดหมายโดยทั่วไปหัวจดหมายหรือซองจดหมายจะมีแบบและสีสันในแนวเดียวกับนามบัตร ปัจจุบันมีการพิมพ์ซองจดหมายหรือพิมพ์หัวจดหมายสอดสีสำหรับจัดทำหัวจดหมายซึ่งช่วยสร้างภาพพจน์และช่วยในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์บริษัทได้เป็นอย่างดี ทางโรงพิมพ์ของเรามีความพร้อมที่จะช่วยจัดพิมพ์หัวจดหมายหรือพิมพ์ซองจดหมายไม่ว่าจะเป็นงานสีเดียวหรือหลากสีด้วยคุณภาพและราคาที่คุณประทับใจ นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบหัวจดหมายสำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ดูรายละเอียดพิมพ์ซองจดหมาย/พิมพ์หัวจดหมายทั้งหมด
 
พิมพ์ซองต่างๆ (Envelope Printing) โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์ซองจดหมายและพิมพ์ซองใส่เอกสารขนาดมาตรฐานต่าง ๆ ใน หรือจะให้จัดทำพิมพ์ซองที่มีรูปแบบพิเศษก็ได้  โดยทั่วไปภาพพิมพ์บนซองจะมีแบบและสีสันเดียวกับนามบัตรและหัวจดหมาย ปัจจุบันจะมีการพิมพ์ซองสอดสีลงบนซองที่ใช้กระดาษขาว ทำให้ซองดูโดดเด่นขึ้นและใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ทางโรงพิมพ์ของเรามีความพร้อมที่จะช่วยจัดพิมพ์ซองไม่ว่าจะเป็นงานสีเดียวหรือหลากสีด้วยคุณภาพและราคาที่ท่านประทับใจ นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบพิมพ์ซองสำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดพิมพ์ซองทั้งหมด
 
พิมพ์แฟ้มเอกสาร (Folder Printing) แฟ้มนอกจากถูกนำมาใช้ใส่เอกสาร ใบแทรกแล้ว ปกแฟ้มที่มีภาพพิมพ์ปรากฏยังช่วยในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย โรงพิมพ์ของเราบริการรับพิมพ์แฟ้มทั้งแบบมาตรฐานหรือพิมพ์แฟ้มเอกสารในตามแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยคุณภาพและสีสันที่งดงามในราคาย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบงานพิมพ์แฟ้มต่าง ๆ สำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดพิมพ์แฟ้มเอกสารทั้งหมด
 


งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
เป็นงานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในทั้งหมด เช่น ฉลาก กล่อง ซอง ฯลฯ
 
พิมพ์ฉลาก (Label Printing) โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์ฉลากหลายรูปแบบใน ทั้งพิมพ์ฉลากกระป๋องผลไม้ พิมพ์ฉลากกระป๋องปลา พิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์รูปแบบต่าง ๆ งานพิมพ์ฉลากของเรามีสีสันสมจริง ภาพคมชัด ทนต่อแสงและการขีดข่วนในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์ฉลาก ดูรายละเอียดพิมพ์ฉลากทั้งหมด
 
พิมพ์กล่องกระดาษต่าง ๆ  (Paper Box Printing) กล่องกระดาษที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษตลอดจนความชำนาญในการผลิตพิมพ์กล่องกระดาษจึงเป็นเรื่องสำคัญ อนึ่งการพิมพ์กล่องกระดาษที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยในการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์กล่องกระดาษแบบต่าง ๆ สำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดกล่องกระดาษทั้งหมด
 
พิมพ์ถุงกระดาษ (Paper Bag Printing) ถุงกระดาษนอกจากจะถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสิ่งของ ยังถูกใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ถุงที่พิมพ์สวย ๆ ในย่อมจูงใจให้ผู้ใช้อยากใช้ เมื่อมีผู้ถือเดินไปไหน ก็เหมือนป้ายโฆษณา/ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โรงพิมพ์ของเรายินดีรับบริการผลิตพิมพ์ถุงกระดาษตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยงานพิมพ์ถุงกระดาษในและการประกอบชิ้นงานที่ได้คุณภาพในราคาย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์ถุงกระดาษสำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดพิมพ์ถุงกระดาษทั้งหมด
 
งานพิมพ์อื่น ๆ  (Other Printing Materials)

 
นอกจากสิ่งพิมพ์ที่มีปรากฏในรายการแล้ว ยังมีสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ทางโรงพิมพ์ของเราเปิดให้บริการทั้งด้านการพิมพ์ในและงานออกแบบด้วยคุณภาพที่ประทับใจและในราคาที่ย่อมเยา ตัวอย่างสิ่งพิมพ์เหล่านี้มีอาทิเช่น เมนูอาหาร  กระดาษก้อน  ป้ายเสื้อ  ป้ายแขวนหน้าประตู ซองใส่ซีดี สติ๊กเกอร์ กระดาษรองจาน ฯลฯ
 

 
ไม่ว่าท่านกำลังเริ่มใช้สิ่งพิมพ์หรือกำลังหางานพิมพ์อยู่หรือมีปัญหางานพิมพ์ โรงพิมพ์ บีพีเค พริ้นติ้งของเรา ซึ่งยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะส่งมอบรวดเร็ว งานพิมพ์มีคุณภาพ ในราคาที่ถูก ยินดีให้คำปรึกษาครับ