การปรู๊ฟ (Proof)
 
การปรู๊ฟ (Proof)  คือ การตรวจสอบตัวอย่างงานก่อนที่จะผลิตหรือพิมพ์จริง  โดยลูกค้าต้องทำการตรวจสอบและคอนเฟริ์มงานก่อนที่จะผลิตจริงสิ่งที่ลูกค้าต้องทำการตรวจสอบ คือ เนื้อหาข้อความตัวสะกด สี การพับ การเข้าเล่ม การเรียงหน้า ความคมชัดของรูปภาพ เอฟเฟ็คต่างๆ ระยะตัดตก สำหรับการตัดเจียน อย่างละเอียดเพื่อป้องกันความผิดพลาด เนื่องจากการเตรียมไฟล์งานอาจจะต้องมีการขยับหรือแก้ไขอาร์ตเวิร์คในบางส่วนตามความเหมาะสมเพื่อเตรียมไฟล์ให้พร้อมในการพิมพ์ ซึ่งลักษณะการปรู๊ฟงานพิมพ์ในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
 
 
วิธีการปรู๊ฟ 

ปรู๊ฟออนไลน์ คือ ให้ลูกค้าตรวจสอบจากไฟล์งานสำเร็จที่พร้อมจะขึ้นทำเพลท โดยไฟล์งานที่นิยม คือ ไฟล์ PDF โดยวิธีการปรู๊ฟลักษณะนี้ โดยมากใช้ในการตรวจสอบข้อความตัวสะกด การเรียงหน้า ความคมชัดของรูปภาพ เอฟเฟ็คต่างๆ ซึ่งวิธีการนี้เป็นที่นิยมที่สุด
ข้อดีของปรู๊ฟออนไลน์
·         สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ประหยัด
ข้อเสียของปรู๊ฟออนไลน์
·         เรื่องสีไม่สามารถเทียบกับหน้าจอได้ เนื่องจากหน้าจอแสดงผลด้วยแสง Red Green Blue

ปรู๊ฟดิจิตอล เป็นการปรู๊ฟโดยการพิมพ์ผ่านเครื่องดิจิตอลปริ้นต์ เป็นปรู๊ฟที่นิยมใช้หลังจากมีการปรู๊ฟออนไลน์แล้ว เพื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง
ข้อดีของปรู๊ฟดิจิตอล
·         ประหยัด และเห็นภาพใกล้เคียงกับงานจริง 80-90%
ข้อเสียของปรู๊ฟดิจิตอล
·         ต้องใช้เวลาในการทำปรู๊ฟ และทำการรับส่งปรู๊ฟ
·         เสียค่าใช้จ่าย
·         ความใกล้เคียงของสีระหว่างงานปรู๊ฟกับงานพิมพ์จริง อยู่ที่ประมาณ 85-90%

ปรู๊ฟหน้าแท่น คือ การยืนดูสีหน้าแท่นพิมพ์ ความแม่นยำมากที่สุดในการดูสีงานพิมพ์ ใช้สำหรับงานที่มีความจำเป็นเรื่องสีจริงๆ งานที่ได้จะออกมาคุณภาพ 95-97% จากคอนเฟริ์มปรู๊ฟ กระดาษที่ใช้เป็นของจริง และเพลทที่ใช้ในงานจริง งานที่ใช้การปรู๊ฟหน้าแท่น โดยมากเป็นงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ งานยาต่างประเทศ เป็นต้น
ข้อดีของปรู๊ฟหน้าแท่น
·         งานไม่ผิดไม่เพี้ยน เพราะเช็คได้ทุกอย่างเหมือนการพิมพ์จริงๆ
 ข้อเสียของปรู๊ฟหน้าแท่น
·         ลูกค้าต้องคอนเฟริ์ม การตรวจเช็คแบบก่อน และมัดจำก่อน ทางโรงพิมพ์ถึงจะทำเพลทได้
·         ลูกค้าต้องคอนเฟริ์มการพิมพ์อีกรอบ หน้าแท่นพิมพ์ ไม่สั่งระงับ หรือถอดเพลท
·         ไม่สามารถแก้ไขแบบได้แล้ว ถ้าต้องการแก้ไขทางลูกค้าต้องจ่ายค่าเพลทใหม่ทั้งหมด
·         ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกงานหน้าแท่นได้ เพราะโรงพิมพ์ ออร์เดอร์กระดาษโดยเฉพาะมาให้แล้ว
·         ลูกค้าต้องมาถึงที่โรงพิมพ์และต้องอยู่ตรวจสอบจนกว่างานจะเป็นที่พอใจ
 
ปรู๊ฟเพลท คือ การปรู๊ฟที่ลูกค้าต้องการแม่นยำกว่าดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมแล้ว งานที่ได้จะมีความใกล้เคียงกับงานจริง 85-95 % ปรู๊ฟจริงจะทำเพลทจริงแล้ว ใช้เครื่องปรู๊ฟที่เลียนแบบเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทในการทำปรู๊ฟ งานที่ได้จะใกล้เคียงเครื่องออฟเซ็ทเหมาะสำหรับงานที่ต้องการดูสี
ข้อดีของปรู๊ฟจริง
·         ปรู๊ฟลงบนกระดาษจริงๆ
·         ปรู๊ฟที่ได้จะได้สีที่ใกล้เคียงกับงานพิมพ์ออฟเซ็ท
·         ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามายืนหน้าแท่นเพื่อตรวจสอบ
ข้อเสียของปรู๊ฟจริง
·         มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
·         ต้องใช้เวลาในการปรู๊ฟจริงขึ้นอยู่กับประเภทกระดาษ
·         ลูกค้าต้องคอนเฟริ์มการตรวจเช็คแบบก่อน และมัดจำก่อน ทางโรงพิมพ์ถึงจะทำเพลทได้
·         ไม่สั่งระงับ หรือแก้ไขงาน มิฉะนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการทำเพลทใหม่และปรู๊ฟใหม่


อัตราส่วนในการปรู๊ฟงานพิมพ์ของลูกค้า
1.       ปรู๊ฟออนไลน์ 65%
2.       ปรู๊ฟดิจิตอล 34.5%
3.       ปรู๊ฟหน้าแท่น 0.4%
4.       ปรู๊ฟจริง 0.01%